การเมืองไทย ทุจริต วิญญัติ ชาติมนตรี โอนเงิน

‘วิญญัติ’ จี้ ปปง. ยึดทรัพย์ ‘ภคินี-อรรถวิชช์’ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

Home / ข่าวการเมือง / ‘วิญญัติ’ จี้ ปปง. ยึดทรัพย์ ‘ภคินี-อรรถวิชช์’ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
“ วิญญัติ ” จี้ ปปง. ยึดทรัพย์ นางภคินี แลนาย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ คดีปี 47

วันนี้ (9 พ.ค. 61) ที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นาย วิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อเสรีภาพ ( สกสส. ) พร้อมคณะทำงาน เดินทางเข้ายื่นต่อ นายวิทยา นีติธรรม เลขานุการสำนักงาน ปปง.

เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินทั้งหมดของ นางภคินี สุวรรณภักดี กับพวกซึ่งรวมถึงผู้รับโอนทรัพย์สินจากนางภคินีด้วย ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน ปปง. จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์ 3 ครั้ง และได้ส่งเรื่องให้พนักงาน อัยการมีคคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้มีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไปแล้วนั้น

จากการตรวจสอบทรัพย์สินของนางภคินี แล้วบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ทั้งในฐานะผู้รับโอนได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดมูลฐานพบว่ายังมีทรัพย์สินที่น่าเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอีกจำนวนทั้งสิ้น 24 รายการ หรืออาจจะมากกว่านี้ ซึ่งมีรายละเอียดรายการทรัพย์สินที่ได้นำส่งมาด้วยในวันนี้

ตอนนี้คณะทำงานและตรวจสอบไปถึงการยึดบัญชีทรัพย์สินที่ปปช ได้แสดงต่อสถานะเทียบกันแล้วพบว่านาย อรรถวิชช์ ไม่ได้ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีที่ดินจากการรับให้จากนางภคินี ผู้เป็นมารดา ยื่นแสดงต่อพนักงาน ปปชจำนวน 7 รายการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปปชทั้ง 9 ท่านตรวจสอบทรัพย์สินเหล่านี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายด้วยอีกทางหนึ่ง

นายวิญญัติ กล่าวอีกว่าตนไม่ให้หนังสือในวันนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายโดยยึดหลักนิติธรรม ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่นายอรรถวิชช์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แสดงรายการทรัพย์สินต่อปปชหรือไม่ แต่ต้องมีการตรวจสอบให้กระจ่างหากพบว่าเป็นทรัพย์สินมาจากผู้กระทำผิด ฐานฟอกเงินจริงก็ต้องยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน

ยืนยันอีกครั้งว่าตนเห็นว่าในอดีตนายอรรถวิชช์ เคยแสดงออกตลอดว่าต้องการตรวจสอบคนนั้นคนนี้ว่าทุจริตหรือทำให้รักเสียหายมาแล้วดังนั้นเมื่อมีข้อมูลเช่นนี้ นายอรรวิชช์ ก็ต้องถูกตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาด้วยเช่นกันจะไม่เกิดการเลือกปฏิบัติประกอบกับตนเห็นว่ามีบางคดีที่ แม้เป็นเพียงผู้รับโอนทรัพย์สินมาจากผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินไม่ใช่เราโอนโดยตรงยังถูกดำเนินคดีฟอกเงินได้

เรื่องนี้จึงต้องขอให้ประชาชนร่วมกันจับตาว่า ปปง จะดำเนินการยึดทรัพย์สินของนายอรรถวิชช์ กับพวกในฐานะผู้รับโอนทรัพย์สินหลายรายการมาจากนางภคินี โดยตรงหรือไม่ กรณีสังคมจะได้เห็นว่ามาตรฐานของปปงจะเป็นอย่างไร

ด้านนาย วิทยา นีติธรรม เลขานุการสำนักงาน ปปง. กล่าวว่า ต้องขอบคุณ นาย วิญญัติ ที่แจ้งข้อมูลเข้ามา แต่ในการพิจารณา เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ก็ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลที่ให้มา ว่าเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไหม ถ้าใช่ก็พิจารณาตามกฎหมาย ถ้าไม่ใช่ก็ให้ความเป็นธรรมเจ้าทรัพย์สินเขาไป