ทุเรียน ประธานประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

บิ๊กตู่ ปฏิเสธตอบคำถาม หลังโพลหนุนนั่งนายกรัฐมนตรีต่อ

Home / ข่าวการเมือง / บิ๊กตู่ ปฏิเสธตอบคำถาม หลังโพลหนุนนั่งนายกรัฐมนตรีต่อ
นายกฯ ปฏิเสธตอบคำถาม หลังโพลหนุนนั่งนายกรัฐมนตรีต่อ ชมทุเรียนก้านยาวลูกละ 2 หมื่นบาท ฝากเกษตรกรดูความเหมาะสมในการปลูกทำทุเรียนเกรดดีให้มีราคาสูง

วันนี้ (15 พ.ค. 2561) ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามกรณีผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนของนิด้าโพลที่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยหน้า โดยมีสีหน้าเรียบเฉยและเดินขึ้นตึกบัญชาการในทันที

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ชมนิทรรศการ เรื่อง การดำเนินการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค และจำหน่ายสินค้าผลไม้ “Thailand Amazing Durian & Fruit Fest 2018” ที่จะจัดขึ้นที่ลานเช็นทรัลเวิลด์ 18-23 พฤษภาคมนี้ ของกระทรวงพาณิชย์

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชมทุเรียนก้านยาวลูกละ 2 หมื่นบาท และหมอนทองลูกละ 5 พันบาท พร้อมพูดคุยกับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียน โดยนายกรัฐมนตรี ได้ฝากคนปลูกทุเรียนคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูก และดูความต้องการของตลาดเป็นหลัก ขณะเดียวกันต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับราคาของทุเรียน ที่ขึ้นอยู่กับเกรดของสินค้า หากเกรดดีก็จะมีราคาสูง จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมเครื่องวัดความสุกของทุเรียน เพื่อป้องกันการนำทุเรียนอ่อนมาจำหน่าย

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา การดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐเฟส 2 เพิ่มขึ้นอีก 15,732 หมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการเน็ตประชารัฐเฟสแรก ซึ่งตั้งเป้าติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

ขณะที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะเสนอขอคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ กว่า 8 พัน ล้านบาท ซึ่งเป็นการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณปี 2561-2563