งบไอซีที วิลาศ จันทร์พิทักษ์ สภาใหม่

วิลาศแฉอีก! งบฯไอซีทีสภาใหม่ มีความผิดปกติ

Home / ข่าวการเมือง / วิลาศแฉอีก! งบฯไอซีทีสภาใหม่ มีความผิดปกติ
วิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์  แฉอีก งบฯไอซีทีสภาใหม่ มีความผิดปกติ

นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการกล่าวถึงการจัดซื้อจัดจ้างระบบไอทีและระบบสาธารณูปโภค ของอาคารรัฐสภาใหม่ หลังคณะรัฐมนตรีตีกลับงบประมาณ 8 พันล้านบาท ให้รัฐสภาทบทวนใหม่ ว่า จะขอรอความชัดเจนจากสำนักงบประมาณ ว่า จะมีการพิจารณางบประมาณก้อนนี้อย่างไร

แต่เท่าที่ดูเอกสารบางส่วน พบว่า มีความผิดปกติ เกี่ยวกับบริษัทที่เสนอราคาอุปกรณ์ของระบบโสตภายในอาคารรัฐสภา เนื่องจากปรากฎชื่อบริษัทที่เสนอราคาเข้ามาเพียงบริษัทเดียว แต่ครอบคลุมสินค้าทุกประเภท ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่บริษัทเดียวจะขายทุกอย่าง ทั้งไมโครโฟนโทรทัศน์ นาฬิกา และยังไม่มีราคากลางที่สภาต้องตั้งด้วย

นอกจากนี้ ยังไปสะดุดที่ราคาของโทรทัศน์ 65 นิ้ว ที่มีราคาสูงถึง 170,000 บาท ทั้งที่เมื่อตรวจสอบในท้องตลาดมีราคาต่ำสุดที่ 30,000 บาท และสูงสุดที่ 90,000 บาทเท่านั้น

ส่วนงบประมาณ 512 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้สภาใหม่ เพื่อใช้ใน 3 รายการนั้น เป็นงบประมาณคนละส่วนกับงบของระบบไอทีและ ระบบสาธารณูปโภค ขณะที่การตรวจสอบทุจริตข้าราชการประจำ พบว่า มีการลงโทษเพียงแค่ตักเตือนไม่ได้เอาผิดทางวินัย