กระทรวงมหาดไทย อินทผลัม

กระทรวงมหาดไทย เตือนภัย! ระวังถูกหลอกให้ปลูกอินทผลัม

Home / ข่าวการเมือง / กระทรวงมหาดไทย เตือนภัย! ระวังถูกหลอกให้ปลูกอินทผลัม
กระทรวงมหาดไทย เตือนภัยประชาชน ระวังถูกหลอกให้ปลูกอินทผลัมพร้อมเรียกเก็บค่าสมัครคนละ 100 – 500 บาท

วันนี้ (16 พ.ค.61) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในปัจจุบันพบกลุ่มบุคคลมีพฤติการณ์หลอกลวงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีการชักชวนให้ปลูกอินทผาลัม และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้ปลูก พร้อมโน้มน้าวเสนอผลประโยชน์ด้วยการรับซื้อผลผลิตกลับคืนในราคาที่สูง

โดยดำเนินการในรูปแบบของพฤติการณ์กลุ่ม และโฆษณาแอบอ้างองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อถือ รวมทั้งรับสมัครสมาชิกด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมเรียกเก็บเงินค่าสมัครคนละ 100-500 บาท

เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนจากพฤติการณ์แอบอ้างหลอกลวงดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เร่งดำเนินการตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชนรูปแบบดังกล่าว ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ซึ่งหากตรวจพบความเสียหาย ให้รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ให้ระมัดระวังการหลอกลวงในรูปแบบดังกล่าว และพิจารณาใช้กลไกคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ กำหนดแนวทางป้องกันปัญหาหลอกลวงลักษณะดังกล่าวในระยะยาวต่อไป

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกร ที่อาจได้รับความเสียหายจากพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบเห็นกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 หรือแจ้ง ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่ง ทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย