กกต. ฟัน ‘ดอน’ ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ

Home / ข่าวการเมือง / กกต. ฟัน ‘ดอน’ ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ
มติ กกต. ชี้ขาด ‘ดอน’ ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ ปมคู่สมรสถือครองหุ้นสัมปทาน เตรียมเสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

จากกรณีที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 60 ขอให้ กกต. ตรวจสอบการถือครองหุ้นสัปทานของ 9 รัฐมนตรี ประกอบไปด้วย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ, นายอดิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง, นายพิเชฐ ดุรงคเวโรรจน์ รมว.ดิจิทัล, นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงส์ รมว.พานิชย์, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาในขณะนั้น, ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการในขณะนั้น, พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานในขณะนั้น

หลังรัฐธรรมนูญ 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อ 6 เม.ย. ซึ่ง กกต.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นตรวจสอบ และรายงานว่า การถือครองหุ้นของรัฐมนตรี 8 คนนั้น ไม่มีปัญหาเห็นควรที่กกต.จะยุติ มีเพียง นายดอน ที่อาจมีปัญหาขัดรัฐธรรมนูญ เนื่องจากคู่สมรสถือครองหุ้นในธุรกิจอยู่เกินกว่าร้อยละ 5 และไม่มีการแจ้งต่อป.ป.ช.ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นว่าการถือครองหุ้นของ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 ประกอบมาตรา 187 ที่บัญญัติไม่ให้รัฐมนตรีถือครองหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

หรือในกรณีประสงค์จะได้รับประโยชน์จากหุ้นที่ถือครองให้แจ้งประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและให้โอนหุ้น จนอาจเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 และขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักกฎหมายของทางสำนักงานกกต. ดำเนินการยกร่างคำร้องเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป

โดยที่ประชุม กกต. ได้มีมติตามที่อนุกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ยุติเรื่องในส่วนของ 8 รมต. ขณะที่ในส่วนของ นายดอน ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 3 ต่อ 2 ว่าการถือครองหุ้นของ นายดอน เข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และให้เสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย