การเมือง พรรครวมพลังประชาชาติไทย รปช. สุเทพ

เปิดตัวพรรค รปช. ‘สุเทพ’ ยัน ไม่รับตำแหน่ง จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาเท่านั้น

Home / ข่าวการเมือง / เปิดตัวพรรค รปช. ‘สุเทพ’ ยัน ไม่รับตำแหน่ง จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาเท่านั้น
เปิดตัวพรรค รปช. ทำการเมืองที่สร้างสรรค์เป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริง ด้าน ‘สุเทพ’ ยัน ไม่รับตำแหน่งใดๆ จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาเท่านั้น 

วันที่ 3 มิ.ย. 2561 ได้มีการเปิดตัวพรรครวมพลังประชาชาติไทย หรือ รปช. ที่มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งพรรคที่มีชื่อเสียง อาทิ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล นายประสาร มฤคพิทักษ์ สามพี่น้องตระกูลเทือกสุบรรณ คือ นายสุเทพ นายธานี และนายเชน รวมถึงประชาชนเข้ารร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดตัวพรรค ว่า สำหรับการเมืองในปัจจุบันที่ต้องการเห็นก็คือพรรคที่ทุกคนมีความหมาย สมาชิกทุกคนมีบทบาท โดยการมาตั้งพรรคการเมืองในครั้งนี้ต้องการสืบสานแนวทางการปฏิรูปของมวลมหาประชาชน และคนที่มีอุดมการณ์ตรงกันเพื่อทำพรรคการเมืองใหม่ เป็นการเมืองเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการเมืองเพื่อประชาชน

ทั้งนี้คาดหวังว่าจะไม่ใช่เพียงแค่พรรคเล็ก แต่เป็นพรรคสำคัญที่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังของบ้านเมืองในการขับเคลื่อนประเทศได้ โดยยืนยันจะทำการเมืองที่สร้างสรรค์ คิดด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ๆ เป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริง

ด้าน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ยืนยันว่าหากพรรคได้เป็นรัฐบาลจะไม่รับตำแหน่งใดๆ ในรัฐบาล จะเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาเท่านั้น นอกจากนี้ในการประชุมเปิดตัวพรรคครั้งนี้ ยังมีการตั้งคณะทำงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย คณะทำงานเตรียมการจัดการประชุมสมัชชาพรรค คณะทำงานยกร่างข้อบังคับพรรค วินัย และมาตรฐานจริยธรรมพรรค คณะทำงานยกร่างนโยบายพรรคและโรงเรียนการเมืองพรรค คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสโมสรผู้นำเยาวชนพรรค และคณะทำงานรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้มาร่วมเป็นเจ้าของพรรค