ข่าวนายกรัฐมนตรี ข่าวสดวันนี้ งบประมาณบริหารประเทศ ประยุทธ์ จันทร์โอชา สนช.

นายกฯ แจง สนช. ยันงบปี 62 วงเงิน 3ล้านล้าน โปร่งใส เน้นกระจายรายได้

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ แจง สนช. ยันงบปี 62 วงเงิน 3ล้านล้าน โปร่งใส เน้นกระจายรายได้
นายกรัฐมนตรี แจง สนช.ทำงบประมาณปี 62 ขับเคลื่อนประเทศ เน้นกระจายรายได้ ยัน โปร่งใส คาด GDP โต3.9-4.9%

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (7 มิ.ย. 2561) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  วงเงิน 3 ล้านล้านบาทแล้ว ว่า พระราชบัญญัติงบประมาณฯ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อไปสู่เป้าหมายของความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศ

พร้อมกันนี้ รัฐบาลยังได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ ซึ่งแต่ละกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐจะต้องให้ความสำคัญกับการทำงานตามกรอบยุทธศาสตร์ รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการจัดทำงบประมาณ ส่วนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ก็ต้องครอบคลุมและทั่วถึงโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ของวินัยการเงินการคลัง และความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังหวังว่า การจัดทำงบประมาณตาม ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ พร้อมขออย่ามองว่าจะเกิดการทุจริต แต่ให้ช่วยกันตรวจสอบว่าได้มีการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ขอมาหรือไม่ และขออย่าให้ใครนำไปบิดเบือน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยืนยันจะบริหารงบประมาณ ด้วยความโปร่งใส่สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ งบประมาณทั้งหมดได้มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สำหรับงบประมาณปี 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาทนี้ เป็นงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 100,000 ล้านบาท ตั้งเป็นงบกลาง 468,032,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 73,705,939,000 บาท โดยกระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูงที่สุด 5 กระทรวง ประกอบด้วย

– กระทรวงศึกษาธิการ 489,789,574,500 บาท ลดลงจากปีที่แล้ว 21,172,238,100บาท

– กระทรวงมหาดไทย 373,519,664,700 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 17,524,322,700 บาท

– กระทรวงการคลัง 242,845,984,600 บาท บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 4,489,934,300 บาท

– กระทรวงกลาโหม 227,671,419,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5,234,822,000

– กระทรวงคมนาคม 183,732,535,100 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 10,856,255,600 บาท

สำหรับคำแถลงแจงงบประมาณปี 2562 ของนายกฯ ทั้งหมด สามารถติดตามอ่านได้ที่นี่
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562