ข่าวสดวันนี้ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี

โปรดเกล้าฯ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช พ้นตำแหน่งองคมนตรี

Home / ข่าวการเมือง / โปรดเกล้าฯ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช พ้นตำแหน่งองคมนตรี
โปรดเกล้าฯ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช พ้นตำแหน่งองคมนตรี หลังได้ขอลาออกจากตำแหน่ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ แล้วนั้น

องคมนตรี, พล.อ.ธีรชัย นาควานิช, ข่าวสดวันนี้

บัดนี้ พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตําแหน่งองคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับพล.อ.ธีรชัย นาควานิช หรือ บิ๊กหมู เตรียมทหารรุ่น 14 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 39 เป็นนายทหารจากถิ่นบูรพาพยัคฆ์ ที่ขึ้นนั่งเก้าอี้แม่ทัพบกเป็นคนที่ 5 เคยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1

เคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการทหารบก, อดีตเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, นายทหารพิเศษประจำ หน่วยทหารรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ประธานสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด กรรมการ ธนาคารทหารไทย