ทักษิณ ชินวัตร ปล่อยกู้พม่า ออกหมายจับ เอ็กซิมแบงก์

ออกหมายจับ ‘ทักษิณ’ ใบที่ 4 คดีปล่อยกู้เอ็กซิมแบงก์

Home / ข่าวการเมือง / ออกหมายจับ ‘ทักษิณ’ ใบที่ 4 คดีปล่อยกู้เอ็กซิมแบงก์
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ออหมายจับ ‘ทักษิณ’ ใบที่ 4 คดีปล่อยกู้เอ็กซิมแบงก์

วันที่ 4 ก.ค. 2561 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดพิจารณาครั้งแรกคดีหมายเลขดำ อม.3/2551 ที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

กรณีการปล่อยกู้ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ให้กับรัฐบาลเมียนมาร์ วงเงิน 4,000 ล้านบาท โดยคดีนี้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 30 ก.ค.2551 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ก.ย.2551 ศาลฎีกาฯ นัดพิจารณาครั้งแรก แต่นายทักษิณไม่มา จึงให้จำหน่ายคดีชั่วคราวและออกหมายจับ

โดยต่อมาหลัง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2560 ทำให้คดีที่จำเลยหลบหนีการพิจารณาคดีของศาลฎีกาฯ สามารถนำกลับมารื้อฟื้นพิจารณาต่อไปได้ลับหลังจำเลย

องค์คณะพิจารณาแล้วเห็นว่า นัดพิจารณาคดีครั้งแรกในวันนี้จำเลยทราบนัดโดยชอบแล้วแต่ไม่เดินทางมาศาล และไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนนัดพิจารณาคดี จึงให้ออกหมายจับจำเลยโดยให้อัยการโจทก์ติดตามจับกุมและรายงานต่อศาลทุกๆ 1 เดือน และกำหนดแนวทางตรวจพยานหลักฐานและสืบพยานต่อไป

โดยศาลนัดตรวจพยานหลักฐานครั้งต่อไปวันที่ 31 ต.ค.นี้ เวลา 09.00 น. โดยให้โจทก์ยื่นบัญชีพยานหลักฐานก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้ส่งหมายแจ้งให้จำเลยทราบ หากไม่มีผู้รับให้ปิดหมายต่อไป