กกต ข่าวสดวันนี้ สนช. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สนช.โหวตเลือก กกต.แล้ว ‘สมชาย-พีระศักดิ์’ หลุดตามคาด

Home / ข่าวการเมือง / สนช.โหวตเลือก กกต.แล้ว ‘สมชาย-พีระศักดิ์’ หลุดตามคาด

สนช.ประชุมลับโหวต กกต. “สันทัด-อิทธิพร-ธวัชชัย-ฉัตรไชย-ปกรณ์” เข้ามาทำหน้าที่ ขณะที่ “สมชาย-พีระศักดิ์” หลุดเหตุมีคดีติดตัวและไม่เป็นกลางทางการเมือง

วานนี้ (12 ก.ค. 2561) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการประชุมลับเพื่อลงมติตัดสินเลือก คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว หลังคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต. ได้เสนอชื่อมาจำนวน 7 คน  โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ที่ สนช. ตัดสินใจเลือกให้ดำรงตำแหน่ง มี 5 คนจาก 7 คนประกอบด้วย

1.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
3.นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
4.นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
และ 5.นายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ส่วน 2 คนไม่ผ่านการคัดเลือกคั้งนี้ได้แก่ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผวจ.หลายจังหวัด ซึ่ง สนช. ให้เหตุผลว่า นายสมชาย มีปัญหาเรื่องการถูกร้องเรียนอยู่ใน ป.ป.ช.และศาล กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สมัยที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนสหกรณ์

ทำให้ สนช.หลายคนแสดงความเป็นห่วง หากได้รับเลือกเป็น กกต.แล้วต่อมาถูกพิพากษามีความผิดในภายหลัง อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ กกต.ในอนาคตได้ ส่วน นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ ทำให้เป็นปัจจัยสำคัญที่สมาชิก สนช.ลงมติไม่ให้ความเห็นชอบให้ทั้งสองรายมาทำหน้าที่เป็น กกต.

สำหรับขั้นตอนหลังนี้ จะเป็นไปตามมาตรา 12 วรรค 8 ที่กำหนดว่า ในกรณีที่วุฒิสภา ( สนช.) ไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบ จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่อีกไม่ได้ โดยกระบวนการสรรหา ต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหา ภายใน 20 วัน จากนั้น ดำเนินการสรรหา ใช้เวลา อีก 90 วัน แล้ว ส่งใน สนช. พิจารณา ในขั้นตอนนี้ จะใช้เวลา 45 วัน ก่อนมีมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ต่อไป