คณะรัฐมนตรี, ข่าวสดวันนี้, กระทรวงสธารณสุข,

ครม.แต่งตั้ง’หมอสุขุม’ ขึ้นปลััด สธ.คนใหม่-ให้โยกผู้บริหาร คลัง 6 ตำแหน่ง

Home / ข่าวการเมือง / ครม.แต่งตั้ง’หมอสุขุม’ ขึ้นปลััด สธ.คนใหม่-ให้โยกผู้บริหาร คลัง 6 ตำแหน่ง

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นพ.สขุม กาญจนพิมาย ขึ้นปลััด สธ.คนใหม่ มีผล 1 ต.ค.นี้ พร้อมสั่งโยกย้าย 6 ตำแหน่งในกระทรวงการคลัง หวังให้การทำงานสอดคล้องกับรัฐบาล

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (7 ส.ค. 2561) ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งในการบริการงานของแต่ละกระทรวงสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ สอดคล้องกับทางรัฐบาล ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข
-แต่งตั้ง นพ.สขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ แทน นพ.เจษฏา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้ โดยจะมีผลในวันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป

-กระทรวงการคลัง
แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 6 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

1.นายกุลิศ สมบัติศิริ จากอธิบดีกรมศุลกากร ไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานแทนนาย ธรรมยศ ศรีช่วย ที่จะเกษียณอายุราชการ
2.นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ จากอธิบดีกรมสรรพสามิต ไปเป็นอธิบดีกรมศุลกากร
3. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ไปเป็น อธิบดีกรมสรรพสามิต
4.นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ไปเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์
5.นาย ยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ไปเป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง
6. นางแพตริเซีย มงคลวนิช ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี และโฆษกกรมสรรพากร เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง