นายกรัฐมนตรี องค์กรอิสระ

นายกรัฐมนตรี ยืนยัน! ไม่เคยแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระ

Home / ข่าวการเมือง / นายกรัฐมนตรี ยืนยัน! ไม่เคยแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระ

นายกรัฐมนตรี ยืนยันไม่เคยแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระใด ๆ ระบุกรณี สนช. เสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญแก้ไข พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ศ.2560 เป็นเรื่องของการคัดสรรผู้ตรวจการเลือกตั้งให้มีความเหมาะสม

วันนี้ (7 ส.ค.61) เวลา 13.10 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวนหนึ่งต้องการที่จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญแก้ไข พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ศ.2560 เกี่ยวกับประเด็นทีว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งว่า

เป็นเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้ กกต.ใหม่และ กกต. เก่า ได้ร่วมมือในการที่จะดำเนินการคัดสรรผู้ตรวจการดังกล่าวให้เกิดความเหมาะสม พร้อมยืนยันว่าไม่เคยเข้าไปแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระใด ๆ ทั้งสิ้น วันนี้ต้องให้เกียรติกับ กกต. ใหม่ด้วยเพราะเป็นผู้ที่จะต้องทำงานต่อไป

ขณะที่ กกต.ชุดเก่าก็จะมีการส่งมอบหน้าที่ เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ กกต. ทั้งสองคณะได้มีการหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงจำนวนมาก แม้จะมีความตกลงการจัดหาแรงงานจาก 4 ประเทศก็ยังมีปัญหาอยู่ เนื่องจากคนไม่ยากทำงานดังกล่าวเพราะงานหนัก เพราะฉะนั้นต้องหาทางออกให้ดีว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยรัฐบาลต้องดำเนินการทุกมาตรการอย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์โดยรวม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก