กระทรวงมหาดไทย ข่าวสดวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สยาม ศิริมงคล

ฮือฮา! สยาม ศิริมงคล เป็นผู้ว่าฯ อายุน้อยสุดของไทย ดูแลจังหวัดนครพนม

Home / ข่าวการเมือง / ฮือฮา! สยาม ศิริมงคล เป็นผู้ว่าฯ อายุน้อยสุดของไทย ดูแลจังหวัดนครพนม

ครม. เห็นชอบ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย เพื่อทดแทนตำแหน่งเกษียณ พบ  สยาม ศิริมงคล เป็นผู้ว่าฯ อายุน้อยที่สุด ดูแลจังหวัด นครพนม 

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (14 ส.ค. 2561) ที่ประชุมคระรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิบดีกรมการต่างๆ จำนวน 18 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อทดแทนตำแหน่งเกษียณ ดังนี้

1.นายธนาคม จงจิระ ผวจ.นครสวรรค์เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

2.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผวจ.สระแก้วเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

3.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

4.นายประยูร รัตนเสนีย์รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมที่ดิน

5.ให้นายระพี ผ่องบุพกิจผู้ ตรวจกระทรวงมหาดไทย เป็นผวจ.ฉะเชิงเทรา

6.นายสยาม ศิริมงคล ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยเป็น ผวจ.นครพนม

7.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นผวจ. นครสวรรค์

8.นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ตรังเป็นผวจ.พังงา

9.นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.สุโขทัย เป็นผวจ.พิษณุโลก

10.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พิษณุโลกเป็นผวจ.ภูเก็ต

11.นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นผวจ.มหาสารคาม

12.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.พิจิตร เป็นผวจ.ศรีษะเกษ

13.นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ปัตตานี เป็นผวจ.สงขลา

14.นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการเป็น ผวจ.สระแก้ว

15.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.อุทัยธานี เป็นผวจ.สระบุรี

16.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผวจ.สมุทรสาคร เป็นผวจ.สุรินทร์

17.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็น ผวจ.สมุทรสาคร

18.นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผวจ.หนองบังลำภู เป็นผวจ.อุตรดิตถ์

ให้มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ในการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวได้มีการสร้างสถิติใหม่ คือ นายสยาม ศิริมงคล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มีอายุเพียง 44 ปีเท่านั้น และถือว่าเป็นผู้ว่าฯ ที่อายุน้อยที่สุดในรอบ 20 ปี สำหรับ นายสยาม ก่อนหน้านี้เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2560 (จากซี 9 ขึ้นซี 10) ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในเวลาต่อมาดังกล่าว