กฎกระทรวงคมนาคม ข่าวสดวันนี้ ครม. ใบขับขี่ ใบอนุญาตขับรถ

ครม. เห็นชอบแก้กฎการออกหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

Home / ข่าวการเมือง / ครม. เห็นชอบแก้กฎการออกหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

ครม. เห็นชอบแก้กฎการออกหรือต่ออายุ ใบอนุญาตขับรถ ชี้ ต้องมีใบรับรองแพทย์และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการขับรถ

วันนี้ (21 สิงหาคม 61 ) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารคณะวิศวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (สจล.) ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 โดยพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแก้ไขร่างกฎกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอและออกใบอนุญาตขับรถยนต์รวมถึงการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาการลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนของรถยนต์และจักรยานยนต์ รวมทั้งให้มีการควบคุมดูแลผู้ที่ใช้ยานพาหนะทั้งหลายให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว

โดยเฉพาะเน้นใบรับรองแพทย์ ซึ่งจะต้องแสดงว่าผู้ที่จะขอใบอนุญาตฯ นอกจากไม่มีโรคประจำตัวแล้ว ยังจะต้องไม่มีสภาวะของโรคที่อาจจะเป็นอันตรายต่อการขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ เช่น มีอาการทางประสาท หรือมีความบกพร่องทางระบบการได้ยินและระบบการมองเห็น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ดียิ่งขึ้น