ข่าวสดวันนี้ คณะรัฐมนตรี พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

ครม. มีมติตั้ง พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ทำหน้าที่ รองเลขานายกฯ

Home / ข่าวการเมือง / ครม. มีมติตั้ง พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ทำหน้าที่ รองเลขานายกฯ

มติ ครม.แต่งตั้ง “พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ” นั่งรองเลขาฯ นายกฯ ฝ่ายการเมือง -ให้”อุรีรัชต์ เจริญโต” เป็นเอกอัครราชทูตประจำกรุงปราก

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (11 ก.ย. 2561) ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง ให้ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และ แกนนำ กปปส. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์, คณะรัฐมนตรี, ข่าวสดวันนี้
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

โดย พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า สาเหตุที่ ครม. มีมติดังกล่าว นั้นเพราะเห็นว่า นายพุทธิพงษ์ มีความรู้ความสามารถ สามารถทำภาระกิจประสานการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเรื่องร้องเรียนของประชาชน พร้อมทั้งประสานงานด้านรัฐสภาได้

พร้อมกันนี้ ครม. ยังได้มีมติ โยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ประกอบด้วย

นายสุรจิตต์ อินทรชิต,นายสุรเดช เตียวสกุล,นายมีศักดิ์ ภักดีคง เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ
น.ส.จริยา สุทธิไชยา เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เป็นเลขาธิการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.),

น.ส.เสริมสุข ลักเพ็ชร์ เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
น.ส.จูอะดี พงษ์มณีรัตน์ เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, น.ส.เบญจพรณ์ ชาครนนท์ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561

ขณะที่ กระทรวงต่างประเทศ ให้ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เป็นเอกอัคราชทูต สถานเอกอัครราชทูตกรุงย่างกรุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 และให้นางอุรีรัชต์ เจริญโต เป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต กรุงปราก สาธารรัฐเช็ก เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการและดำแหน่งที่ว่างลง