ข่าวสดวันนี้ ห้ามเล่นการเมือง เลือกตั้ง

เปิดคุณสมบัติต้องห้ามเล่นการเมือง ตาม รธน.ปี 2560

Home / ข่าวการเมือง, คลิป / เปิดคุณสมบัติต้องห้ามเล่นการเมือง ตาม รธน.ปี 2560

เผยคุณสมบัติต้องห้ามลงเล่นการเมือง ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่มีการกำหนดไว้ถึง 18 ข้อ เพื่อป้องกันนักการเมืองทุจริต

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ถูกหลายฝ่ายมองว่าเป็น “ยาแรง” สำหรับป้องกันนักการเมืองทุจริต เนื่องจากมีการกำหนด “สเป็ค” หรือคุณสมบัติต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ไว้ถึง 18 ข้อ อาทิ ห้ามติดยาเสพติดให้โทษ เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกพิพากษาจําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล ถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต และถูกยึดทรัพย์ เป็นข้าราชการ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ตลอดจนอยู่ในระหว่างต้องห้ามไม่ให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง

 ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญปี 2560 ยังกำหนดคุณสมบัติต้องห้ามลงเล่นการเมือง ไว้แตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่มี 14 ข้อ ในหลายเรื่อง อาทิ ห้ามเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ถูกระงับหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และเคยกระทำทุจริตเลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้นี้ อาจมีนักการเมืองหน้าเก่าบางรายต้องหลุดวงโคจร