การเมือง พรรคพลังประชารัฐ อุตตม สาวนายน

ตามคาด! ‘อุตตม’ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แวดวงการเมืองเข้าร่วมคึกคัก

Home / ข่าวการเมือง / ตามคาด! ‘อุตตม’ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แวดวงการเมืองเข้าร่วมคึกคัก

‘อุตตม’ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ โดยมีนายชวน ชูจันทร์ ผู้ก่อตั้งพรรคเป็นประธาน แวดวงการเมืองเข้าร่วมคึกคัก

วันนี้ ( 29 ก.ย.61) ที่ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี หลังจากมีการประชุมจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เพื่อพิจารณาอุดมการณ์ นโยบาย ข้อบังคับ และเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค โดยมีนายชวน ชูจันทร์ ผู้ก่อตั้งพรรคเป็นประธาน

ล่าสุดเมื่อเวลา 16.00 น. หลังจากประชุมจัดตั้งพรรครวมพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้เปิดตัวหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) จำนวน 25 คนโดยนายอุตตม สาวนายน รมว. อุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เป็นเลขาธิการพรรค นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายณัฐพล ทีปสุวรรณ เป็นรองหัวหน้าพรรค นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกฯ เป็นโฆษกพรรค

โดยมติพรรคพลังประชารัฐ ในตำแหน่งต่างๆ มีดังนี้

1.หัวหน้าพรรค นายอุตตม สาวนายน

2.เลขาธิการพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

3.เหรัญญิก นายพรชัย ตระกูลวรานนท์

4.นายทะเบียนสมาชิก นายวิเชียร ชวลิต

5.กรรมการบริหารพรรค นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

6.กรรมการบริหารพรรค นายณัฐพล ทีปสุวรรณ

7.กรรมการบริหารพรรค นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

8.กรรมการบริหารพรรค นายอิทธิพล คุณปลื้ม

9.กรรมการบริหารพรรค นายกรัณย์ สุทธารมณ์

10.กรรมการบริหารพรรค นายชวน ชูจันทร์

11.กรรมการบริหารพรรค นายชาญกฤช เดชวิทักษ์

12.กรรมการบริหารพรรค นายณพพงศ์ ธีระวร

13.กรรมการบริหารพรรค นางนฤมล สะอาดโฉม

14.กรรมการบริหารพรรค นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรื่องกิจ

15.กรรมการบริหารพรรค ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ

16.กรรมการบริหารพรรค นายวิเชฐ ตันติวานิช

17.กรรมการบริหารพรรค นายชาญวิทย์ วิภูศิริ

18.กรรมการบริหารพรรค นายสันติ กีระนันทน์

19.กรรมการบริหารพรรค นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล

20.กรรมการบริหารพรรค นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์

21.กรรมการบริหารพรรค นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

22.กรรมการบริหารพรรค นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

23.กรรมการบริหารพรรค นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์

24.กรรมการบริหารพรรค นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์

25.กรรมการบริหารพรรค นายอนุชา นาคาศัย

สำหรับอุดมการณ์พรรคพลังประชารัฐ 7 ข้อ ประกอบด้วย 1.ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.พรรคเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน บ่มเพาะพลเมืองที่ตื่นรู้มุ่งเน้นการพัฒนาประชาธิปไตยวิถีไทย 3.น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากอย่างยั่งยืน ชูประเทศสู่ประชาคมโลกอย่างสมศักดิ์ศรี

4.ก้าวข้ามความขัดแย้ง ฟื้นความสมานฉันท์ 5. สร้างสังคมที่เป็นธรรม ยึดนิติรัฐ นิติธรรม 6. ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสที่เป็นจริง ขจัดความยากจน สร้างความมั่นคงในสังคม และ 7.สร้างสังคมที่เกื้อกูลแบ่งปัน เติมเต็มศักยภาพ และโอกาสของผู้คน เตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

โดยโลโก้พรรค เป็นแถบสีแดง ขาว และน้ำเงินคราม ของกรอบหกเหลี่ยม สื่อความหมายว่า เป็นการรวมพลังความสามัคคีของทุกคนในชาติ ให้เป็นหนึ่งเดียว ปราศจากความขัดแย้ง เป็นความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชน ร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่งคงและยั่งยืน