การเมืองไทย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พรรคอนาคตใหม่ เลือกตั้ง

‘พรรคอนาคตใหม่’ เปิดวิสัยทัศน์ส่งเสริมความเท่าเทียมกันและเท่าทันโลก

Home / ข่าวการเมือง / ‘พรรคอนาคตใหม่’ เปิดวิสัยทัศน์ส่งเสริมความเท่าเทียมกันและเท่าทันโลก

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ประกาศวิสัยทัศน์ อนาคตใหม่ไทย 2 เท่า หลัง กกต.มีมติรับจดทะเบียบพรรค

วันนี้ 1 ต.ค.61 ที่อาคารไทยซัมมิท นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค พร้อมด้วยนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และ รศ.ดร.วัระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ที่ปรึกษานโยบาย ร่วมแถลงเปิดตัว ‘พรรคอนาคตใหม่’ อย่างเป็นทางการ ภายหลังทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติรับจดทะเบียบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.61

นายธนาธร ได้ประกาศวิสัยทัศน์ อนาคตใหม่ไทย 2 เท่า ที่ต้องการส่งเสริมความเท่าเทียมกันและเท่าทันโลก โดยประเทศไทยจะต้องพัฒนาไปอย่างมีทิศทาง บนหลักการที่ประชาชนต่างมีสิทธิเสรีภาพ มีโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าอย่างเสมอภาค ขณะเดียวกันก็ต้องยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีในประชาคมโลก แข่งขันให้ได้มีประสิทธิภาพท่ามกลางการพัฒนาเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งใน 3 เดือน หลังจากนี้จะได้เห็นนโยบายที่ชัดเจนของแต่ละด้าน

พร้อมแถลงนโยบายหลักของพรรค 6 ด้าน คือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรก้าวหน้า ยกระดับการศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟ การเพิ่มอำนาจท้องถิ่น การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมผ่านระบบภาษี และรัฐสวัสดิการแบบเท่าเทียมทั้งชีวิต

นอกจานี้พรรคอนาคตใหม่ได้เดินทางพบปะประชาชนแล้ว 70 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมตั้งคณะทำงานจังหวัดครบแล้วทั้ง 77 จังหวัด และมีอาสาสมัครออนไลน์ 7,000 คน จากนี้ไปพรรคอนาคตใหม่จะทำงานอย่างแข็งขันขึ้นเพื่อสร้างพรรคที่เป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง การรับสมัครสมาชิกและระดมทุน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมมีส่วนในการสร้างพรรคและตัดสินใจผ่านกระบวนการประชาธิปไตยทางตรงจะทำผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับการลงคะแนนไพรมารีเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค รวมถึงประชามติในพรรค