การเมือง รัฐบาล วิษณุ เครืองาม เลือกตั้ง

“วิษณุ” แจงปฏิทินการทำงานรัฐบาล ย้ำชัดเลือกตั้ง 24 ก.พ.62

Home / ข่าวการเมือง, ข่าวเลือกตั้ง / “วิษณุ” แจงปฏิทินการทำงานรัฐบาล ย้ำชัดเลือกตั้ง 24 ก.พ.62

“วิษณุ” แจงปฏิทินการทำงานรัฐบาล ย้ำชัดเลือกตั้ง 24 ก.พ.62 คาดได้รัฐบาลชุดใหม่เข้าทำงานช่วง พ.ค.62

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย แถลงปฏิทินการทำงานของรัฐบาลในส่วนความพร้อมการเลือกตั้ง ว่า ในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งกำหนดให้จัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน ดังนั้นการเลือกตั้งจะไม่เกินวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ต่อมาวันที่ 16-27 ธันวาคม กกต.จะคัดเลือก ส.ว.ทั่วประเทศรวม 250 คน ซึ่งเป็นโดยตำแหน่ง 6 คน คัดเลือกกันเอง 50 คน และส่วนที่ คสช.คัดเลือก 194 คน ซึ่งคสช.จะตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมา 9-12 คน จากนั้นจะมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พร้อมทั้งปลดล็อคคำสั่งคสช.ให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้

ภายหลังพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ กกต.จะต้องออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร ส.ส.แต่ละเขต ภายใน 5 วัน และพรรคการเมืองต้องส่งรายชื่อผู้ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กกต.ภายใน 25 วัน  หลังพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ประกาศใช้

ทั้งนี้ รัฐบาลและ คสช.ได้คาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 และจะประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เมษายน 2562

ส่วนวันที่ 8 พฤษภาคม คาดว่าจะเป็นวันเปิดประชุมรัฐสภานัดแรก เพื่อโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร, ประธานวุฒิสภา และนายกรัฐมนตรี เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม จากนั้นจะมีการแต่งตั้งรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม

โดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะต้องเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณและแถลงนโยบายภายใน 15 วัน ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดลงของรัฐบาลชุดเดิม และ คสช. นายวิษณุ ย้ำด้วยว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ เพราะรัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจไว้ในบทเฉพาะกาลว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ