ข่าวภาคใต้ ข่าวสดวันนี้ พระราชกฤษฎีกาฉุกเฉิน

สมช. ยืด พรก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้อีก 3 เดือน

Home / ข่าวการเมือง / สมช. ยืด พรก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้อีก 3 เดือน

สมช. ขยาย ‘พรก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้’ อีก 3 เดือน หวังใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินประชาชน

วันนี้( 16 พ.ย.61) พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2561 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า

ที่ประชุมได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 ธค. 2561 – 19 มีนาคม 2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินประชาชน ในทุกอำเภอ ของพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ยกเว้น อ.แม่ลาย จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และอ.สุไงกโก-ลก จ. นราธิวาส ส่วน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ให้ปรับลดพื้นที่ออกจากพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และให้นำมาตราการตาม พรบ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มาบังคับใช้แทน

เนื่องจากประเมินตามตัวชี้วัดของแผนการและขั้นตอนการปรับลดพื้นที่แล้ว ซึ่งเป็นการสะท้อนว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความมั่นคงและประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของประเทศ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแฃะชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนควบคู่กัน และนำเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป