ข่าวสดวันนี้ มีชัย ลาออก

มีชัย’ ลาออกจาก นายกสภาฯ ม.ดัง เซ่นปมกฎหมาย ปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน

Home / ข่าวการเมือง / มีชัย’ ลาออกจาก นายกสภาฯ ม.ดัง เซ่นปมกฎหมาย ปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน

ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

หลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกกฏหมาย ประกาศ ป.ป.ช.ฉบับล่าสุด เรื่องการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยให้ข้าราชการทุกคน เตรียมยื่นบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมายป.ป.ช. 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2561 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์(มรร.) แจ้งว่า นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภา มรร. ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกสภามรร. ในที่ประชุม โดยจะมีผลในวันนี้ 18 พฤศจิกายน 2561 จากนั้นที่ประชุมได้คัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามรร.คนใหม่ ที่จะต้องดำเนินการสรรหาภายใน 90 วัน

ทว่าการลาออกครั้งนี้ มีผลจากการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ออกประกาศให้ข้าราชการระดับสูง รวมทั้งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ยื่นบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้งคู่สมรสทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม จากกฎหมายถึงกล่าว ส่งผลให้นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่งเตรียมลาออก โดยนายมีชัย ได้ตกลงกับนายมนตรี นุ่มนาม กรรมการสภามรร. ว่านายกและกรรมการทั้ง 12 คนจะยื่นลาออก ไม่ใช่เพราะกลัวการตรวจสอบแต่กลัวความวุ่นวาย และจะเกิดความผิดพลาด หากลืมแจ้งบัญชีบางรายการ