นายกฯ ในหลวง ร.10

นายกฯ ชี้แจงการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ‘ในหลวง ร.10’

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ ชี้แจงการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ‘ในหลวง ร.10’

นายกรัฐมนตรี ชี้แจงการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต้องรอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม หมายกำหนดการ และเตรียมความพร้อมทุกด้าน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะประกอบไปด้วย 2 ช่วง คือช่วงแรก เป็นการดำเนินการของรัฐบาลในการเตรียมงาน เพื่อเข้าสู่ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถกำหนดเองได้ ดังนั้น ในช่วงนี้ จะต้องดูเรื่องของการเดินหน้าประเทศ หรือการเลือกตั้ง ซึ่งต้องทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย

ส่วนช่วงที่สอง รัฐบาลต้องเตรียมน้ำและดินในทุกจังหวัด โดยต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะมีมากกว่า 10 พิธี ซึ่งเป็นหมายกำหนดการที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมา มีระยะเวลาหลายวัน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวทิ้งท้าย โดยคาดว่าจะมีการเลือกตั้ง เกิดขึ้นก่อนพระราชพิธีสำคัญ