กกต กลุ่ม FFFE หมายเลขผู้สมัครและบัตรเลือกตั้ง เลือกตั้ง

กลุ่ม FFFE ยืนยื่นหนังสือคัดค้าน การกำหนดหมายเลขผู้สมัครและบัตรเลือกตั้ง

Home / ข่าวการเมือง / กลุ่ม FFFE ยืนยื่นหนังสือคัดค้าน การกำหนดหมายเลขผู้สมัครและบัตรเลือกตั้ง

กลุ่ม FFFE พร้อมด้วยผู้แทนพรรคการเมือง และประชาชน ผู้ต้องการเลือกตั้งที่มีความหมายร่วมแสดงพลัง. ยืนยื่นหนังสือคัดค้านการกำหนดหมายเลขผู้สมัครและบัตรเลือกตั้งที่ขาดเจตนารัฐธรรมนูญ

วันที่ 12 ธ.ค. 2561 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กลุ่ม FFFE (Free, Fair & Fruitful Election) เชิญผู้แทนพรรคการเมือง องค์การต่างๆ และประชาชนผู้ต้องการ การเลือกตั้งที่มีความหมาย ร่วมแสดงพลังและ จุดยืนยื่นหนังสือคัดค้านการกำหนดหมายเลขผู้สมัครและบัตรเลือกตั้ง ที่ขาดเจตนารัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ตามวันเวลาดังกล่าวนายอนุสรณ์ อุณโน คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแกนนำเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงจุดยืนทางการเมืองเปิดเผยว่า ในครั้งนี้ต้องการมายื่นข้อเรียกร้องต่อ กกต. ซึ่งนอกเหนือจากกลุ่ม FFFE แล้ว ยังมีตัวแทนของพรรคการเมืองมาร่วมแสดงพลังด้วยเช่นกัน

โดยมีการยื่นแถลงการณ์เครือข่าย FFFE เรื่อง “คัดค้านการจัดการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ”

นับตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดปัจจุบันซึ่งมาจากการแต่งตั้งของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เริ่มดำรงตำแหน่ง เครือข่ายประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ (Free, Fair & Fruitful Election – FFFE) ได้เฝ้าติดตามการทำงานของ กกต. อย่างใกล้ชิดและมีข้อกังวลหลายประการ โดยเฉพาะการแทรกแซงการทำงานของ กกต. โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เครือข่าย FFFE จึงได้เรียกร้องให้มีการปลดล็อคการเมืองและคำสั่งที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน หยุดการใช้อำนาจตามมาตรา 44 แทรกแซงการจัดการเลือกตั้ง ตรวจสอบความสัมพันธ์ของพรรคการเมืองกับ คสช. และให้รัฐบาล คสช. เปลี่ยนสถานะเป็นรัฐบาลรักษาการ ตามที่ปรากฏในรายงานของสื่อมวลชนแล้วนั้น

บัดนี้เครือข่าย FFFE รวมถึงภาคประชาชนและพรรคการเมืองจำนวนมาก มีข้อกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดการเลือกตั้ง เช่น การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเป็นไปได้ที่ กกต. จะพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยปราศจากสัญลักษณ์ และชื่อพรรคการเมือง (ภายใต้เงื่อนไขที่พรรคการเมืองต้องจับหมายเลขแยกกันใน 350 เขต และคะแนนเสียงที่ได้จะถูกคำนวณเป็นที่นั่งของ สส. บัญชีรายชื่อพรรค) ซึ่งขัดต่อหลักการจัดการเลือกตั้งที่เป็นสากล และจะยิ่งส่งผลให้การจัดการเลือกตั้ง ถูกตั้งคำถามถึงความได้เปรียบเสียเปรียบมากยิ่งขึ้น เครือข่าย FFFE รวมถึงภาคประชาชนและพรรคการเมืองจึงมีข้อเรียกร้องต่อ กกต. ดังนี้

1. ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้เบอร์เดียวต่อพรรค เพื่อความสะดวกในการลงคะแนนและลดความสับสนของประชาชน
2. กำหนดให้บัตรเลือกตั้งมีข้อมูลเพียงพอสำหรับผู้ลงคะแนน โดยเฉพาะชื่อและสัญลักษณ์ของพรรคจะต้องถูกพิมพ์ลงบนบัตรด้วย
3. เสนอและผลักดันให้รัฐบาลมีสถานะเป็นรัฐบาลรักษาการ และให้ คสช. หยุดแทรกแซงการจัดการเลือกตั้งของ กกต. ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ข้อเรียกร้องนี้เป็นเพียงเงื่อนไขขั้นต่ำเพื่อให้การเลือกตั้งมีคุณภาพและสะท้อนเจตนารมณ์อันแท้จริงของประชาชน ทางเครือข่าย FFFE และผู้ร่วมแสดงจุดยืน ขอยืนยันว่าการเลือกตั้งจะต้องอยู่วางอยู่บนกติกาและบริบทที่เสรีและเป็นธรรม และ กกต. จะต้องเป็นผู้ดำเนินการให้เกิดขึ้น ในฐานะองค์กรอิสระที่มีความสำคัญยิ่งต่อการกำหนดอนาคตของประเทศด้วยเสียงของประชาชน

ทางด้าน น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งได้ระบุว่า 10 พรรค ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ ไทยรักษาชาติ เสรีรวมไทย สามัญชน ประชาชาติ เพื่อชาติและภูมิใจไทย ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าถามทางจะไปขึ้นไหวต่อด้วยตัวเอง โดยทุกพรรคมีจะกินเดียวกันในการเรียกร้องการทำบัตรให้จดจำง่ายตามหลักนานาประเทศ คนและพรรคเบอร์เดียวกันทั่วประเทศ ทั้งนี้จุดยืนเรื่องพรรคเดียวเบอร์เดียวเป็นข้อเรียกร้องหลักของกลุ่ม ซึ่งทางผู้แสดงจุดยืนระบุว่า กกต.ต้องทำให้สนามการเลือกตั้งสะดวกสบายที่สุด ลดความสับสน ของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้