ดัดหลัง ส.ส. โดดประชุม วิปรัฐบาลเสนอติดชื่อประจาน

Home / ข่าวการเมือง / ดัดหลัง ส.ส. โดดประชุม วิปรัฐบาลเสนอติดชื่อประจาน

ล้อมคอกสภาล่ม วิปรัฐบาลเสนอติดชื่อประจานลังจากเกิดเหตุสภาล่มซ้ำซาก โดยล่าสุดล่มไปแล้ว 4 ครั้ง ในรอบ 2 เดือน

นายวิทยา แก้วภราดัย ประธานวิปรัฐบาล ได้หารือกับนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาและรองประธานสภาทั้ง 2 คน เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเบื้องต้นกำหนดว่า การเสนอนับองค์ประชุมจะใช้ 3 ขั้นตอน โดยครั้งแรกจะใช้การเสียบบัตร หากคลาดเคลื่อนไม่เกิน 25 คน ก็จะใช้ขั้นตอนที่สอง คือให้เจ้าหน้าที่เดินนับ ส.ส. รายคน ซึ่งหากคะแนนห่างกันไม่มาก ก็จะเป็นอำนาจของประธานสภาที่จะใช้การนับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ โดยจะไม่รีบปิดการประชุมอย่างที่ผ่านมา

และนอกจากนี้หลังปิดสมัยประชุมสภา จะมีการปิดประกาศให้ทราบว่ามี ส.ส. คนไหนขาดการประชุม ลากิจ ลาป่วย และขาดการลงมติกี่ครั้ง เพื่อให้สื่อและประชาชนได้พิจารณา