กกต พรรคการเมือง หาเสียง เลือกตั้ง

กกต. ร่วมหารือพรรคการเมือง ถก 3 ประเด็นระเบียบการหาเสียง

Home / ข่าวการเมือง / กกต. ร่วมหารือพรรคการเมือง ถก 3 ประเด็นระเบียบการหาเสียง

กกต. ร่วมหารือพรรคการเมือง ถก 3 ประเด็นหลักเกี่ยวกับระเบียบการหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 9:00 น. วันนี้ (19 ธ.ค.61) ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตัวแทนพรรคการเมือง และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่าง กกต. พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

ในส่วนประเด็นการหารือในวันนี้ มี 3 ประเด็นสำคัญ คือ เรื่องการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปตามมาตรา 62 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ การจัดทำการกำหนดสถานที่ และที่ปิดหรือติดประกาศการโฆษณา และแผ่นป้ายการโฆษณาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 83 และเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหาเสียงเลือกตั้ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 70