กกต ซื้อเสียง ส.ว.บุรีรัมย์ เลือกตั้ง ใบส้ม

กกต.แจกใบส้มรายแรก ให้ผู้สมัคร ส.ว.จังหวัดบุรีรัมย์

Home / ข่าวการเมือง / กกต.แจกใบส้มรายแรก ให้ผู้สมัคร ส.ว.จังหวัดบุรีรัมย์

กกต.แจกใบส้มรายแรก ให้ผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว.จังหวัดบุรีรัมย์ หลังพบมีการจ่ายเงินซื้อเสียงหากลงคะแนนเลือกตนเอง

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2561 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 76/2561 (40) กกต. ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนกรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อ กกต. ว่ามีผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 77 (1) เนื่องจากผู้สมัครรายดังกล่าวได้โทรศัพท์ไปสัญญากับผู้สมัครรายอื่นว่าจะให้ค่าสมัครคืนหากลงคะแนนเลือกตนเองในการเลือกระดับจังหวัด ซึ่ง กกต. ได้มีมติ ดังนี้

1. สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี (ใบส้ม) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 60 วรรคหนึ่ง

2. ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 60 วรรคสอง

3. ให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 44