เลือกตั้ง

‘วิษณุ’ ไม่ห่วงตีความจัดเลือกตั้งในกรอบ 150 วัน เชื่อ กกต.จัดการได้

Home / ข่าวการเมือง / ‘วิษณุ’ ไม่ห่วงตีความจัดเลือกตั้งในกรอบ 150 วัน เชื่อ กกต.จัดการได้

รองนายกรัฐมนตรี ไม่กังวลกรณีฝ่ายการเมืองเสนอตีความกรอบ 150 วัน การจัดเลือกตั้ง พร้อมเชื่อมั่นว่า กกต.สามารถบริหารจัดการได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงกรณีฝ่ายการเมือง เสนอให้ตีความระยะเวลาการจัดการเลือกตั้งภายในเวลา 150 วัน ว่าจะเริ่มนับจากวันเลือกตั้ง หรือวันประกาศผล โดยนายวิษณุ มองว่า ในทางปฏิบัติไม่มีปัญหา เพราะการจัดเลือกตั้งภายใน 150 วัน ถูกระบุไว้ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา 268 ส่วนการประกาศผลเลือกตั้งให้แล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ถูกระบุไว้ในบทถาวรมาตรา 85 จึงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ว่าจะตีความและกำหนดวันประกาศผลเลือกตั้งไว้เมื่อใด

ส่วนจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ตีความหรือไม่ เป็นหน้าที่ของ กกต.หากต้องการความชัดเจน แต่ส่วนตัวมองว่า ไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม หากมีการไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการเลือกตั้ง

สำหรับการกำหนดวันทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป และทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือการสอบ GAT/PAT ตลอดจนการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ หรือ TCAS เพื่อไม่ให้ตรงกับวันเลือกตั้งนั้น นายวิษณุ ระบุว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะมีการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวด้วย