กกต ชะลอแผนเลือกตั้ง เลือกตั้ง

กกต.แจงส่งหนังสือชะลอแผนเลือกตั้ง เหตุโยงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง-ค่าใช้จ่าย 

Home / ข่าวการเมือง / กกต.แจงส่งหนังสือชะลอแผนเลือกตั้ง เหตุโยงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง-ค่าใช้จ่าย 

กกต.แจงส่งหนังสือชะลอแผนเลือกตั้ง

วันที่ 8 ม.ค. 2562  นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ แจ้งไปยังนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดและนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ให้ชะลอการปฏิบัติตามแผนเตรียมการเลือกตั้ง ว่าก่อนหน้านี้กกต.จะมีการประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งรวมถึงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยด้วย 

โดยทางกรมการปกครองฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 21 ธ.ค. 61 แจ้งไปยังหน่วยงานเครือข่ายคือสำนักบริหารงานทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นให้ทราบถึงปฏิทินการทำงานของกกต.ที่เดิมคาดว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 ก.พ. แต่ต่อมา พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งส.ส.ยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามปฏิทินการทำงานของ กกต. ทำให้สำนักงานกกต. จำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานสนับสนุนให้ระงับการดำเนินการออกไปก่อน เพราะผู้มีสิทธิเลือกตั้งผูกกับวันเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิอายุ 18 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง หรือการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

ดังนั้นเมื่อ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ยังไม่มีประกาศออกมา กกต.ก็ไม่สามารถประกาศกำหนดวันเลือกตั้งได้ จึงจำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานสนับสนุนโดยเฉพาะหน่วยงานหลักคือสำนักงานทะเบียนกรมการปกครองกระทรงมหาดไทยให้ทราบว่าขอให้ระงับการปฏิบัติงานออกไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งส.ส.

อย่างไรก็ตาม รองเลขากกต.ระบุว่า ” ที่บอกว่ากกต.มีหนังสือไปถึงกรมการปกครองให้ชะลอการปฏิบัติตามแผนการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 61 น่าจะเป็นการเข้าใจผิด เพราะสำนักงานกกต.เพิ่งจะมีหนังสือไปถึงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา คือหลังจากวันที่ 2 ม.ค. ที่ยังไม่มีการประกาศพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา เพราะต้องการให้ทุกอย่างเดินไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นคือต้องมีพ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้งออกมาก่อน แล้วกกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง

หน่วยงานสนับสนุนก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง หากไม่แจ้งแล้วหน่วยงานสนับสนุนยึดการปฏิบัติตามแผนงานเดิมก็จะมีปัญหาความสับสน ปัญหาค่าใช้จ่าย ๆ ต่างตามมา ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจรวมถึงการสื่อสารที่ตรงกัน ทางสำนักงานกกต.จึงจำเป็นต้องมีหนังสือฉบับลงวันที่ 4 ม.ค. ไปยังหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้ทราบแนวปฏิบัติงาน ”