ข่าวสดวันนี้ ข่าวเลือกตั้ง ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต เลือกตั้งนอกเขต

เริ่มแล้ววันนี้ แจ้งขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขต-นอกเขตล่วงหน้า ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

Home / ข่าวการเมือง / เริ่มแล้ววันนี้ แจ้งขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขต-นอกเขตล่วงหน้า ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

กกต. เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขต-นอกเขต ผ่านทางเว็บไซต์แล้วตั้งแต่วันนี้ – 19 ก.พ. 2562

หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ไปเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมาแล้วนั้น

วันนี้ (28 ม.ค. 2562) ทางคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้มีการเปิดให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขต ตลอดจนการใช้สิทธินอกราชอาณาจักรแล้วทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลยื่นใช้สิทธิได้ที่ election.bora.dopa.go.th ตั้งแต่วันนี้ (28 ม.ค.) ถึง 19 ก.พ. 2562 (ก่อน 24.00 น.)

โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ
1.กรอกเลขที่บัตรประชาชน
2.กรอกชื่อ (ไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม)
3.กรอกนามสกุล
4.วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)
5.กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
6.กรอกเลขรหัสประจำบ้าน
7.เลือกจังหวัดที่จะไปใช้สิทธิ
เสร็จแล้วให้กดที่ช่องรับรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ แล้วก็กดเข้าสู่ระบบ ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้น

ทั้งนี้หากประชาชนไม่สะดวกในการลงทะเบียนยื่นคำขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตผ่านทางเว็บไซต์ สามารถไปยื่นคำขอลงทะเบียต่อหน้านายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ หรือเขตเลือกตั้งที่ประสงค์ลงคะแนน โดยเอกสารที่ต้องนำไปยื่น คือ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่าย ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่ พาสปอร์ต/วีซ่า เป็นต้น และส่งคำขอทางไปรษณีย์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองสำเนาแล้ว

ส่วนการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้ วันที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า  ณ ที่เลือกตั้งกลาง ทั้งในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง รวมไปถึงคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ โดยกำหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ขณะที่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 -16 มีนาคม 2562

สำหรับสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางนอกเขตสามารถเข้าไปตรวจสถานที่ได้ตามลิงค์ดังนี้ สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง