PM2.5 ปลอดปรสพ สุรัสวดี ฝุ่นละออง พรรคเพื่อไทย

เพื่อไทยแถลง แนะวิธีแก้ไขปัญหามลพิษ ใน กทม. เร่งด่วน

Home / ข่าวการเมือง / เพื่อไทยแถลง แนะวิธีแก้ไขปัญหามลพิษ ใน กทม. เร่งด่วน

พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ถึงแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ กทม. อย่างเร่งด่วน

วันนี้ (31 ม.ค. 2562) ที่พรรคเพื่อไทย นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมคณะกรรมบริหารพรรค ได้ร่วมกันแถลงนโยบาย และมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษใน กทม.เร่งด่วน ของพรรคเพื่อไทย ดังนี้

1. เนื่องจากปัญหาละอองลอย PM 2.5 มากกว่าครึ่ง เกิดจากการใช้น้ำมันดีเซลและเครื่องยนต์เก่าที่มีการสันดาปไม่สมบูรณ์ จึงมีความจำเป็นต้องมีนโยบายและการบังคับใช้ระเบียบ คือ

1.1) สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าโดยการลดภาษีฯ
1.2) ค่อยๆ ลดรถยนต์ดีเซลที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ แต่ต้องแล้วเสร็จ ภายใน 20 ปี
1.3) ผลิตน้ำมันในตระกูลไบโอดีเซลออกใช้โดยเร็วที่สุด โดยเริ่มจาก B -20 และ มีเป้าหมายที่ B-100
1.4) เข้มงวดการตรวจสภาพรถยนต์ของขสมก. และรถบรรทุกวิ่งใช้ในกทม. โดยใช้มาตรการเข้มงวดสูงสุดถึงขั้นยึดรถ.

2. เนื่องจากพบว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าได้ก่อให้เกิดฝุ่นหยาบขนาด P.10 ซึ่งอาจแตก ออกเป็น P 2.5 ได้อย่างรวดเร็ว จึงให้ห้ามการก่อสร้างในเวลากลางวันไปถึงสุดเดือนมีนาคม (โดยจะมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง)

3. ห้ามโรงงานประเภทที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองหรือควันหยุดปฏิบัติงานในเวลากลางวันไปจนสุดเดือนมีนาคม (monitoring)

4. ตึกที่มีความสูงเกิน 20 ชั้น ให้ช่วย spray น้ำ จากชั้นสูงสุดในทั้ง 4 ทิศทาง ตามเวลาที่ทางราชการจะประกาศ โดยทางราชการจะจัดหาปลายสูบ (niggle) ขนาดจิ๋วให้

5. เคร่งครัดการติดตามข้อบังคับของ EIA (Environmental Impact Assessment) คือ “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่โดยเน้น EIA ในช่วงการก่อสร้าง

และ 6. ศึกษาความเป็นไปได้ ในการสร้างหอคอยขนาดใหญ่ 4 มุมเมือง เพื่อฟอกอากาศ กำจัดฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 เป็นการเร่งด่วน