ข่าวMono29 ข่าวด่วนล่าสุด ข่าวสดวันนี้ ทูลกระหม่อมหญิง พรรคไทยรักษาชาติ เลือกตั้ง 62

ไพบูลย์ยื่น กกต. ค้าน ทษช. เสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี

Home / ข่าวการเมือง / ไพบูลย์ยื่น กกต. ค้าน ทษช. เสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี

นายไพบูลย์ยื่น กกต. ค้านการที่พรรคไทยรักษาชาติเสนอชื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา5 และอ้างว่าความผิดอาญา และเรื่องของฐานนันดรศักดิ์แต่กำเนิด

นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ยื่นเอกสารถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้พิจารณา และวินิจฉัยการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติว่า เข้าข่ายขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งข้อ 17 หรือไม่ กรณีการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ

นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป

โดยตนเองเห็นว่า แม้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้วตั้งแต่ปี 2515 แต่ยังทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นทูลกระหม่อมทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รวมถึงทรงเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์เดียวในในหลวงรัชกาลที่ 10

ดังนั้น ทูลกระหม่อมฯ จึงทรงเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประเพณีการปกครองประเทศไทย การที่พรรคไทยรักษาชาติได้มีการยื่นเสนอพระนาม ย่อมต้องมีการนำพระนาม มาใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักษาชาติ อันเป็นการเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อ 17 ห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ยังระบุด้วยว่า ตนเองมีความประสงค์ให้มีการรักษาหลักการแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน และขอให้กกต. พิจารณาวินิจฉัยการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติว่าเข้าข่ายขัดต่อระเบียบ การเลือกตั้งหรือไม่