กกต ข่าวสดวันนี้ เลือกตั้ง62

เลือกตั้ง62 : เปิดภาพขั้นตอน การแยกบัตรเลือกตั้ง ที่ศูนย์ไปรษณีย์ หลักสี่

Home / ข่าวการเมือง, ข่าวเลือกตั้ง / เลือกตั้ง62 : เปิดภาพขั้นตอน การแยกบัตรเลือกตั้ง ที่ศูนย์ไปรษณีย์ หลักสี่

“ชี้ชะตาประเทศไทย เลือกตั้ง 2562 กับเว็บไซต์ MThai.com

ประธาน กกต. นำตรวจเยี่ยมการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ที่ศูนย์ไปษณีย์เขตหลักสี่ ย้ำมีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. , พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. พร้อมคณะได้เดินทางไปที่ศูนย์ไปรษณีย์เขตหลักสี่ เขตหลักสี่ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 ที่ลงคะแนนแล้ว  เพื่อตรวจเยี่ยมการคัดแยกบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร พร้อมกล่าวถึงการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา

โดยนายอิทธิพล บุญประคอง กล่าวว่า พร้อมทำความเข้าใจการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย และตรวจสอบการผ่าน เข้า-ออก บุคคลทุกคนที่จะเข้ามาภายในอาคาร ศูนย์ไปรษณีย์ไทย

โดยภายในอาคารเก็บหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งหมดทั่วประเทศ จำนวน 350 เขตเลือกตั้ง และจะทำการส่งมอบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าส่งคืนพื้นที่หน่วยเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งปกติ อย่างช้าภายในวันที่ 22-23 มี.ค.2562 ทั้งหมดทุกเขตเลือกตั้ง โดยบริเวณภายในอาคารคัดแยกได้ทำการติดตั้งกล้องวงจร ไว้ป้องกันอย่างเข้มงวดดังนั้นเป็นไปได้ยากที่จะเกิดการทุจริตขึ้นในขั้นตอนนี้

ขณะที่ บรรยากาศภายในศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการคัดแยกบัตรเลือกตั้งต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (17 มีนาคม ) หลังจากปิดหีบลงคะแนน

โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ CCTV ถ่ายทอดบรรยากาศการคัดแยก เพื่อให้ผู้แทนจากพรรคการเมือง สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการติดตามการคัดแยกได้รับชมอย่างใกล้ชิด โดยยังไม่มีผู้แทนจากพรรคการเมืองใดเข้ามาติดตามการคัดแยกในวันนี้

โดยในขณะนี้ปฏิบัติการการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้ายังอยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดแยกซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1.รับถุงตรวจสอบหมายเลขถุงว่าตรงกันหรือไม่ เมื่อเรียบร้อยจึงเซ็นรับ

2.เปิดถุงนับจำนวนว่าตรงกับยอดว่าตรงตามจำนวนที่แจ้งมาหรือไม่

3.เข้าเครื่องคัดแยกอัตโนมัติ (OCR) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการคัดแยกอีกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทยได้เตรียมเจ้าหน้าที่กว่า 3,000 คน เพื่อสลับหมุนเวียนทำการตรวจคัดแยกบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้ กว่า 2.6 ล้านฉบับ ที่ถูกส่งมาจากทุกหน่วยเลือกตั้งในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเทศไทย

โดยตลอดการขนส่งจะมีมาตรการดูแลความปลอดภัย ด้วยการใช้รถตำรวจ 1 คัน นำหน้ารถไปรษณีย์ และภายในรถไปรษณีย์ จะมีตำรวจ 1-2 นาย คอยเฝ้าดูความเรียบร้อย ทั้งยังมีการติดกล้องวงจรปิดภายในรถ และติดตั้งระบบติดตาม (GPS) เพื่อคำนวณระยะเวลาการเดินทาง

ทั้งนี้ทั้งนั้นขั้นตอนแรกจะมีการนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ก่อนจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการเปิดถุงบรรจุซองบัตรเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของถุง และตรวจนับจำนวนซองบัตรเลือกตั้งพร้อมบันทึกรายงานการตรวจนับต่อไป


ข้อควรรู้เกี่ยวกับการนับคะแนนเลือกตั้ง

  • คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งฯ รับไม้ต่อ รับมอบบัตร-นับคะแนน

ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ข้อ 26 (3.2) กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งที่เรียกว่า “คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร” อย่างน้อย 5 คน เพื่อมาดำเนินการเกี่ยวกับการนับคะแนน การไปเบิกหีบเลือกตั้ง และ ข้อ 193 ยังกำหนดว่า

ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร แต่ละชุดที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจำเขตเลือกต้ังแต่งต้ังตาม ข้อ 26 ดำเนินการรับและตรวจนับ จำนวนซองใส่บัตรเลือกต้ังจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กร ที่คณะกรรมการมอบหมายตามข้อ 192 ว่าตรงตามจำนวนที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรท่ีคณะกรรมการมอบหมายแจ้งหรือไม่

  • ขั้นตอนของการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และนอกเขตเลือกตั้ง อยู่ในข้อ 199 และข้อ 200 ของ ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.เมื่อถึงวันเลือกตั้ง (24 มีนาคม 2562) หลังเวลา 17.00 น. ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 คน ไปขอเบิกหีบบัตรเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายที่เก็บรักษาไว้ แล้วนำไปยังสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง (เขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง)

2.ดำเนินการนับคะแนนแต่ละหีบ

3.เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้นำผลคะแนนแต่ละหีบมารวมกัน และนำส่งผลคะแนนให้ “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง” ต่อไป

  • หากบัตรเลือกตั้งไปถึงสถานที่นับไม่ทันเวลาเริ่มนับคะแนน ถือเป็นบัตรเสีย

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ข้อ 200 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า กรณี “บัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง” หรือ “บัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ” หรือ “บัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร” ไปถึงสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งหลังจากเริ่มการนับคะแนนแล้ว ให้ถือว่า บัตรเลือกตั้งนั้นเป็นบัตรเสีย

โดยให้กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย นำบัตรเลือกตั้งดังกล่าวมอบให้ผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดเก็บรักษาไว้ และให้บันทึกการดำเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้ง (ส.ส. 5/6) โดยอนุโลม

เจ้าหน้าที่ กกต.ระบุว่า การดำเนินการที่ล่าช้าจนทำให้เกิดบัตรเสีย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เป็นบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เช่น กรณีที่เครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินได้ จนมาส่งบัตรเพื่อนับคะแนนไม่ทัน ที่ผ่านมาบัตรที่เสียกรณีแบบนี้นับเป็นจำนวนที่ไม่มาก หากมีจำนวนเยอะ ในเขตเลือกตั้งไหน กกต. จะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจว่าจะมีการจัดเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นหรือไม่

ซึ่งจากข่าวการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งบัตรเลือกตั้งบ้างในบางประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็เลือกตั้งไม่พร้อมกัน และวันสุดท้ายคือวันที่ 16 มีนาคม 2562 ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตก็จะเกิดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ซึ่งเท่ากับว่า กกต. จะมีเวลาในการขนส่งบัตรไปยังสถานที่นับคะแนน 1 สัปดาห์

ขอบคุณข้อมูลจาก ilaw.or.th