5 พรรคเล็ก การเมือง คสช. เลือกตั้ง62

5 พรรคเล็กแถลงการณ์ร่วม ไม่เอาการสืบทอดอำนาจ คสช.

Home / ข่าวการเมือง / 5 พรรคเล็กแถลงการณ์ร่วม ไม่เอาการสืบทอดอำนาจ คสช.

5 พรรคเล็กแถลงการณ์ร่วม ไม่เอาการสืบทอดอำนาจ คสช. ปฎิเสธการใช้ ส.ว. 250 คน

วันนี้ (21 มี.ค .62) ที่ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว พรรคการเมืองขนาดเล็กได้ร่วมกันแถลงจุดยืนเพื่อต่อต้านการสืบทอดอำนาจของรัฐบาล คสช. ปฎิเสธรัฐธรรมนูญที่มาโดยมิชอบ และการใช้ ส.ว. 250 คน ในการเลือกนายกรัฐมนตรี เนื่องจากขัดหลักการประชาธิปไตย

พรรคการเมืองขนาดเล็ก 5 พรรค ที่มารวมกัน ณ ทีนี้ ได้แก่ พรรคเกียน พรรคกลาง พรรคคนธรรมดา พรรคกรีน และพรรคสามัญชน ขอประกาศจุดยืนว่าเราจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และเราจะไม่เข้าร่วมกับพรรคการเมืองที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

เพราะเป็นที่ปรากฎชัดว่า รัฐบาลคสช. ขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ ทำลายสิทธิมนุษยชน และหลักการประชาธิปไตยมาโดยตลอดนับตั้งแต่การยึดอำนาจ

เรายังขอยืนยันในหลักการพื้นฐานที่ว่า การแต่งตั้งหัวหน้ารัฐบาลจะต้องมาจากเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น สมาชิกวุฒิสภาทั้ง 250 คน ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาโดยคณะรัฐบาลทหารไม่ควรมีบทบาทในการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

และหลังจากแต่งตั้งรัฐบาลที่มาจากประชาชนได้แล้ว เราจะขอเรียกร้องและผลักดันให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 และร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาโดยทันที เนื่องจากรัฐธรรมนูญที่ถูกใช้อยู่ในปัจจุบันขาดความชอบธรรมทั้งที่มาและเนื้อหา ซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตจามพรรคการเมืองทั้ง 5 พรรค แม้จะเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็ก แต่เขอเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่โดยปราศจากการสืบทอดอำนาจของเผด็จการ เพื่อนำประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ