ข่าวสดวันนี้ เตรียมตัวไปเลือกตั้ง เลือกตั้ง62

เลือกตั้ง62 : เตรียมตัวให้ดี ก่อนไปเลือกตั้ง

Home / ข่าวการเมือง, ข่าวเลือกตั้ง / เลือกตั้ง62 : เตรียมตัวให้ดี ก่อนไปเลือกตั้ง

“ชี้ชะตาประเทศไทย เลือกตั้ง 2562 กับเว็บไซต์ MThai.com

ขั้นตอนการเตรียมตัว ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้ นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาตร์ของใครหลายๆ คน เพราะนี่คือการเข้าคูหากากบาทเลือกตั้งระดับประเทศครั้งแรกในชีวิต หลังเมืองไทยห่างหายจากการเลือกตั้งไปนานถึง 5 ปี ตั้งแต่การเข้ามายึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.  เมื่อเดือน พ.ค. ปี 2557  จึงทำให้เกิดความตื่นเต้น สับสน จับต้นชนปลายไม่ถูก ว่าการเลือกตั้งจะต้องทำอย่างไร

ก่อนอื่นมารู้จักกันก่อนว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. เพื่อให้เข้าทำหน้าที่หน้าที่แทนเรา ในการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศ, นำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอรัฐบาล

และที่สำคัญการได้มาซึ่ง ส.ส. ครั้งนี้ จะสามารถกำหนดนายกรัฐมนตรีผู้นำในการบริการประเทศได้ทันที  เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ จะมีการใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว หากเราเลือก ส.ส.คนไหน พรรคที่ ส.ส.คนนั้นสังกัดอยู่ก็จะได้รับคะแนนไปด้วย โดยการเลือกตั้งลักษณะนี้เรียกว่า การเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม

ทีนี้มาดูว่าในวันเลือกตั้งดังกล่าว จะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรบ้าง

1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง ว่า มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ และต้องไปใช้สิทธิ ณ หน่วยเลือกตั้งใด (เปิดขั้นตอนง่ายๆ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง)

สามารถไปตรวจรายชื่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ, ที่ว่าการเขต, เทศบาล  ที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ election.bora.dopa.go.th ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป หากนับ พ.ศ. เกิดคนที่เกิด พ.ศ. 2544 จะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ทุกคน

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. และศึกษานโยบายของพรรค

การที่เราจะเลือก ส.ส.สักคน ต้องดูว่าเขาคนนั้นอยู่พรรคไหน เบอร์อะไร เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ คนที่อยู่พรรคเดียวกัน แต่คนละเขต จะมีเบอร์ไม่เหมือนกัน ดังนั้นควรตรวจสอบให้ดีและจำให้แม่นจะได้ไม่เกิดความสับสน และนอกจากจะเลือกคนที่ชอบแล้ว นโยบายก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถกำหนดอนาคตของประเทศได้ ดังนั้นควรศึกษาให้ดีไม่อย่างนั้นจะมาเสียใจทีหลังไม่รู้ด้วย

3. เตรียมหลักฐานที่จะใช้ในการเลือกตั้ง

หลักฐานที่จะใช้เลือกตั้งประกอบด้วย
-บัตรประชาชน (สามารถใช้บัตรเก่าไปได้ หากบัตรใหม่ที่หมดอายุทำไม่ทัน)
-บัตร หรือ หลักฐานที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐที่มีรูปถ่าย และหมายเลขบัตรประชาชน   ซึ่งบัตรดังกล่าวให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ต้องนำไปหมดก็ได้ ที่สำคัญอย่าลืมนำติดตัวไป เพราะหากมีสิทธิ แต่ไม่มีบัตรก็ไม่สามารถเข้าคูหาได้

4. ตรงต่อเวลา
การเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 จะเริ่มเปิดหีบให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. หากหน่วยเลือกตั้งอยู่ใกล้คนน้อยจะไปตอนไหนก็ได้ตามสะดวก แต่หากอยู่ไกล และเสี่ยงรถติด ก็ควรเผื่อเวลาไว้ เพราะหากไปแล้วปิดหีบเสียก่อน จะทำให้เสียสิทธิไปฟรี และพาลทำให้เสียอารมณ์ไปด้วย

5. เตรียมตัวและเตรียมใจ 
ในวันเลือกตั้ง นอกจากพวกเอกสารต่างๆ ที่ต้องเตรียมให้พร้อมแล้ว ร่างกายและจิตใจคนเลือกก็ต้องเตรียมให้พร้อมเช่นกัน ดังนั้น การเตรียมน้ำดื่ม ของขบเคี้ยว ยาดม ยาหม่อง แบตเตอร์รี่โทรศัพท์ รวมถึงร่มกันแดด ก็จำเป็นเช่นกัน หากไปแล้วคนเยอะคิวยาว หรือเกิดเหตุสดวิสัยเราก็สามารถงัดมาใช้ได้อย่างทันท่วงที

การจะทำสิ่งใดให้ประสบผลสำเร็จ นอกจากจะวางแผนและเตรียมตัวดีแล้ว ต้องมีการลงมือปฏิบัติทำจริงด้วย ดังนั้นวันที่ 24 มี.ค. นี้ ผู้มีสิทธิทุกคนอย่านอนหลับทับสิทธิ!! ต้องออกไปเลือกตั้งเพื่อที่การเตรียมพร้อมของเราข้างต้นจะได้ไม่เสียเปล่า  . . .