กกต เลือกตั้ง62

เลือกตั้ง62 : ประธาน กกต. ชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ย้ำ! ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

Home / ข่าวการเมือง, ข่าวเลือกตั้ง, เลือกตั้ง 2562 / เลือกตั้ง62 : ประธาน กกต. ชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ย้ำ! ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

“ชี้ชะตาประเทศไทย เลือกตั้ง 2562 กับเว็บไซต์ MThai.com

ประธาน กกต. เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น.

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) ได้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่ทุกท่านจะสามารถออกมาใช้สิทธิ์ เลือกเส้นทางประชาธิปไตยที่ท่านอยากจะให้ใครเข้าไปเป็นตัวแทน สิ่งที่สำคัญมากๆ อยากจะเน้นว่า ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีหนึ่งคะแนนเสียงเท่ากันหมด และหนึ่งคะแนนเสียงของท่านมีความหมาย เพราะหนึ่งเสียงของท่านใช้ในการสนับสนุนผู้สมัครที่ท่านเห็นว่ามีผลงานดี พรรคการเมืองมีนโยบายดี

หนึ่งคะแนนเสียงนั้นจะส่งผลไปถึงการนำไปคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคที่ท่านเลือกผู้สมัครของเขา และจะส่งผลให้พรรคที่ท่านเลือก สามารถส่งบัญชีรายชื่อบุคคลที่เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้ เสียงจะไม่หายไปไหนทุกเสียงมีความหมาย และการเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากจริงๆ จะเห็นได้จากการขยายระยะเวลาการลงคะแนนจาก 08:00 น. ถึง 15:00 น. มาเป็น 08:00 น. ถึง 17:00 น.

และผู้ใดที่ขัดขวางการลงคะแนนเสียง ขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์ ผู้นั้นจะต้องรับโทษ โอกาสเปิดให้ท่านแล้ว ขอให้มาใช้สิทธิ์กันเยอะ ๆ ผลการเลือกตั้งจะเป็นเครื่องชี้ว่า การเมืองระบอบประชาธิปไตยจะมีทิศทางไปทางใด และจะมีทิศทางไปในทิศทางที่ท่านอยากได้หรือไม่ แต่ว่าจะไม่เกิดขึ้น หากท่านไม่ออกมาใช้สิทธิ์

พฤติกรรมที่ไม่ควรทำในคูหาเลือกตั้ง

1. ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

2. ใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้ง ไปหย่อนกล่องเลือกตั้ง โทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี หรือปรับ 20,000 – 200,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

3. นำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง โทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

4. จงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตไว้ที่บัตรเลือกตั้ง โทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

5. สวมสิทธิ์ แอบลงชื่อแทนคนอื่น หรือเอาบัตรของคนอื่นมาลงคะแนน โทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

6. ขัดขวางไม่ให้คนไปเลือกตั้ง โทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

7. โชว์บัตรของตัวเองที่ลงคะแนนแล้วให้คนอื่นดู จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000บาท

8. รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน โทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

9. ทำบัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหาย โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

10. ขายเหล้าในเขตเลือกตั้ง จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

11. พนันผลเลือกตั้ง โทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่นพนัน

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก iLaw