กกต ข่าวสดวันนี้ พลังประชารัฐ ส.ส. อนาคตใหม่

ส.ส.พลังประชารัฐ ร้องสอบ ส.ส.อนาคตใหม่ ผิดระเบียบหาเสียง

Home / ข่าวการเมือง / ส.ส.พลังประชารัฐ ร้องสอบ ส.ส.อนาคตใหม่ ผิดระเบียบหาเสียง

ส.ส.พลังประชารัฐ เขต 3 ร้องเรียน กกต. พิจารณาวินิจฉัยการกระทำของ วรรณวรี ส.ส.อนาคตใหม่ ผิดระเบียบหาเสียง

วันที่ 25 มี.ค. 2562 นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต 3 (ยานนาวา,บางคอแหลม) พรรคพลังประชารัฐ มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาวินิจฉัยการกระทำของนางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต 3 (ยานนาวา,บางคอแหลม) พรรคอนาคตใหม่

เนื่องจากการกระทำของนางสาววรรณวรี อาจจะมีลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช 2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 12 มกราคม 2562 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 และ มาตรา 18 (4) ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดตามประเพณีต่างๆ หรือไม่ กล่าวคือ

1. ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2562 นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน และคณะได้มอบทุนการศึกษา และขนม ให้กับเด็กนักเรียนวัดคลองใหม่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และเด็กนักเรียนวัดปริวาศ เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร โดยในวันดังกล่าวนั้น นางสาววรรณวรี ได้สวมเสื้อคลุม ซึ่งมีตราสัญลักษณ์และชื่อของพรรคอนาคตใหม่ และมีการจัดให้บุคคลอื่นถือป้าย สวมหมวก ซึ่งแสดงตราสัญลักษณ์และชื่อของพรรคอนาคตใหม่

โดยในป้ายดังกล่าวยังระบุชื่อ ป๊อป วรรณวรี ตะล่อมสิน เขต 3 ยานนาวา/บางคอแหลม หลังจากที่นางสาววรรณวรี ได้แจกทุนและขนมแล้ว ได้แจกแผ่นพับให้แก่คุณครูและผู้ปกครอง ซึ่งแผ่นพับมีตราสัญลักษณ์ และชื่อของพรรคอนาคตใหม่ อันมีลักษณะเป็นการแนะนำตัว นโยบายของพรรคการเมืองชื่อพรรคการเมืองและสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง รายละเอียดปรากฎตามหลักฐานภาพถ่ายเอกสารแนบ 1

2. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 นางสาววรรณวรี และคณะได้จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับประชาชนที่ใจกลางกรุงเทพมหานครบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยในวันดังกล่าวนั้น นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน ได้สวมเสื้อยืด ซึ่งมีตราสัญลักษณ์และชื่อของพรรคอนาคตใหม่

และมีการจัดให้บุคคลอื่นสวมเสื้อยืด ถือป้าย สวมหมวก สะพานกระเป๋า ซึ่งแสดงตราสัญลักษณ์และชื่อของพรรคอนาคตใหม่ หลังจากที่นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน และคณะ ได้แจกหน้ากากอนามัย N95 แล้ว ก็ได้แจกแผ่น

พับให้แก่ประชาชนที่ได้รับมอบหน้ากากอนามัย N95 ซึ่งแผ่นพับมีตราสัญลักษณ์ และชื่อของพรรคอนาคตใหม่ อันมีลักษณะเป็นการแนะนำตัว นโยบายของพรรคการเมืองชื่อพรรคการเมืองและสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง รายละเอียดปรากฎตามหลักฐานภาพถ่ายเอกสารแนบ

3. เมื่อนางสาววรรณวรี และคณะได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 มกราคม 2562 เสร็จสิ้น ได้นำภาพการแจกทุนและจากสิ่งของตามข้อหนึ่งและข้อสอง ไปลงในเพจ Facebook มีชื่อว่า วรรณวรี ตะล่อมสิน (ป๊อป) – เบอร์ 14 เขต 3 ยานนาวา บางคอแหลม

โดยมีผู้ถูกใจเพจ ประมาณ 10,800 คนเศษ และมีผู้ติดตาม 10,800 คนเศษ สมัคร Pages Facebook ประมาณเดือนธันวาคม 2561 โดยเนื้อหาที่ลงในเพจ Facebook ดังกล่าวนั้น จะมีการแชร์ข้อมูลมาจากเพจ Facebook ของพรรคอนาคตใหม่เป็นหลัก

ในฐานะที่ตนเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเทพหานครเขตเดียวกันกับนางสาววรรณวรี มีความเห็นว่าในขณะที่นางสาววรรณวรี แจกทุนการศึกษาและสิ่งของนั้น แม้จะเป็นเพียงว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 3 พรรคอนาคตใหม่ก็ตาม แต่มีความเห็นว่า นางสาววรรณวรี ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าตนเองจะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตดังกล่าว

แต่กลับหาทุนการศึกษา ขนม สิ่งของ มาแจก ให้แก่เด็กและประชาชน พร้อมกับแจกแผ่นพับให้กับคุณครูและผู้ปกครองของเด็ก ในลักษณะโฆษณาประชาสัมพันธ์ หาเสียงให้แก่ตนเอง และพรรคอนาคตใหม่ การกระทำดังกล่าวในข้อที่ 1 และข้อที่ 2 นั้น จึงเป็นการเอาเปรียบข้าพเจ้า และผู้สมัครรายอื่นในเขตเดียวกัน

รวมถึงฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2561 มาตรา 18 (4) ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดตามประเพณีต่างๆ

นอกจากนี้ การกระทำของนางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน ในข้อ 3 ดังที่ข้าพเจ้าได้กราบเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งข้างต้น มีลักษณะเป็นการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดแล้วแต่กรณีสามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็คทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือมอบ หรือว่าจ้างบุคคล หรือนิติบุคคลดำเนินการแทนได้

แต่การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด จะต้องแจ้งวิธีการรายละเอียดช่องทางระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำหนด ตามความใน มาตรา 9 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2561

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์จะขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้โปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และความโปร่งใส รวมถึงบรรทัดฐานในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในอนาคต ขอคณะกรรมการการเลือกตั้งได้โปรดพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป