ฝุ่นละออง ฝุ่นละอองเชียงใหม่ เปลี่ยนผู้ว่า

มท.1 ชี้ขอโอกาสให้ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ลุยแก้ไขปัญหาหมอกควันต่อ

Home / ข่าวการเมือง / มท.1 ชี้ขอโอกาสให้ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ลุยแก้ไขปัญหาหมอกควันต่อ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้ขอโอกาสให้ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ลุยแก้ไขปัญหาหมอกควันต่อ

วันนี้ (26 มี.ค.62) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการล่วงหน้าและเฝ้าระวังอย่างเต็มที่

แต่เนื่องจากหมอกควัน ที่มาจากต่างประเทศสมทบกับหมอกควันที่มีการลักลอบเผาในประเทศไทยทำให้เกิดผลกระทบ ทั้งนี้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกพื้นที่จะต้องช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการป้องปราม และจับกุมผู้ลักลอบเผาตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังกล่าวถึงความเคลื่อนไหวในพื้นที่ให้เปลี่ยนตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขอโอกาสให้ผู้ราชการที่เชียงใหม่ได้ทำงาน ซึ่งจากการพิจารณาติดตาม พบว่า ที่ผ่านมาและขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความตั้งใจทำงานและแก้ไขปัญหา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น โดยใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อช่วยตำรวจในการจับกุมเนื่องจากการบักลอบเผาป่ามีปริมาณการเผามากมาย