ศอ.รส.ประกาศฉบับ 6 ห้ามเสื้อแดงเข้าถนน 11 เส้น

Home / ข่าวการเมือง / ศอ.รส.ประกาศฉบับ 6 ห้ามเสื้อแดงเข้าถนน 11 เส้น

ศอ.รส.ออกประกาศฉบับที่ 6 ห้ามคนเสื้อแดงเคลื่อนขบวนเข้าถนนย่านธุรกิจกลางเมือง 11 สาย

พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกกองทัพบก ในฐานะโฆษกศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) แถลงว่า ศอ.รส.ได้ออกประกาศฉบับที่ 6 ห้ามไม่ให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปยังพื้นที่อื่นที่จะกระทบต่อธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนโดย มีใจความดังนี้

เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มบุคคลเข้ากระทำการใดๆโดยปิดกั้นหรือกีดขวางเส้น ทาสาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ และเสียหายต่อการประกอบสัมมาอาชีพ ซึ่งมิใช่การชุมนุมโดยสงบ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 มาตรา 18 พ.ร.บ.ความมั่นคงในราชอาณาจักร ให้ออกประกาศเพิ่มเติมดังนี้

1. ห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ก่อความไม่สงบ ทำความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต อาทิ การปลุกระดม ยุยง ปลุกปั่น การสร้างสถานการณ์ กระทบต่อความมั่นคง มีการเข้าหรืออกจากพื้นที่ดังต่อไปนี้

1. ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่ แยกตัดกับ ถนนสาทร ถึง แยกสามย่าน

2. ถนนสาทร ตั้งแต่ แยกตัดพระราม4? ถึง ถนนเจริญกรุง

3. ถนนสีลม ตั้งแต่ แยกตัดพระราม4 ถึง ถนนเจริญกรุง

4. ถนนสุรวงศ์ ตั้งแต่แยกตัดพระราม4 ถึง ถนนเจริญกรุง

5. ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกตัดกับสุรวงศ์ ถึง ถนนสาทร

6. ถนนราชดำริ ตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าราชดำริ ถึง ถนนพระราม4

7. ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกสามย่าน ถึง แยกราชเทวี

8. ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกตัดสุขุมวิท ถึง ถนนพระราม4

9. ถนนดินแดง ตั้งแต่แยกตัดรัชดาภิเษก ถึง ถนนทวีมิตร

10. ถนนทวีมิตร

11. ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่ แยกตัดดินแดง ถึง รัชดาภิเษกซอย8

2. ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือ 3.ให้ ผอ.ศอ.รส. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สัญญาบัตรหรือเทียบเท่า เป็นผู้ดำเนินการตามประกาศนี้ 4. ประกาศกำหนดนี้ให้ใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2553 เป็นต้นไป โดยมี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผอ.ศอ.รส.เป็นผู้ลงนาม