ประวิตร วงษ์สุวรรณ

‘ประวิตร’ ร่วมประชุม IISS Shangri – La Dialogue ถกกลาโหมสหรัฐฯ

Home / ข่าวการเมือง / ‘ประวิตร’ ร่วมประชุม IISS Shangri – La Dialogue ถกกลาโหมสหรัฐฯ

‘ประวิตร’ เข้าร่วมประชุม IISS Shangri – La Dialogue ถกกลาโหมสหรัฐฯ สัญญาณบวกทางทหาร

วันที่ 1 มิ.ย.62 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุม IISS Shangri – La Dialogue 2019 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเวทีของการหารือแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงและบทบาทต่อการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค ร่วมกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดยเชิญ นาย แพทริค แชแนแฮน (Patrick M Shanahan) รักษาการ รมว.กห.สหรัฐอเมริกา กล่าวปาฐกถาถึง “วิสัยทัศน์ของสหรัฐฯ ต่อความมั่นคงของภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก” และ เชิญ พล.อ.เว่ย เฟงฮี (Wei Fenghe) รมว.กห.สาธารณประชาธิปไตยประชาชนจีน ร่วมปาฐกถาถึง “ความร่วมมือของจีนกับประเทศต่างๆด้านความมั่นคง”

หลังจากนั้น รองนรม.และรมว.กห.พร้อมคณะ ได้พบหารือทวิภาคีกับ นาย แพทริค แชแนแฮน (Patrick M Shanahan) รักษาการ รมว.กห.สหรัฐอเมริกาและคณะ โดยทั้งสองฝ่าย เห็นพ้องและยืนยันร่วมกัน ที่จะมุ่งเดินหน้าเพิ่มพูนความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างกันให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นมากขึ้นในปีนี้ ทั้งด้านการฝึก ศึกษา การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทางทหารระหว่างกัน โดยเฉพาะความร่วมมือในการฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียน – สหรัฐฯ ที่จะจัดขึ้นในไทยปีนี้ และความร่วมมือในการเป็นประธานร่วม คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลที่จะมีขึ้น

นอกจากนี้ รองนรม.และรมว.กห.และคณะ ยังได้เข้าพบหารือทวิภาคีกับ นายเตียว ชี เฮียน รัฐมนตรีอาวุโสสาธารณรัฐสิงคโปร์ ต่อด้วย การเข้าพบหารือทวิภาคีกับ ดร.อึ้ง เอง เฮน รมว.กห.สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยทั้งสองฝ่าย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันถึงสถานการณ์ด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจของประเทศ และหารือร่วมกันถึงการสนับสนุนส่งเสริมกันในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของไทย รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างกันในฐานะพันธมิตรที่ใกล้ชิดกัน