นายสมชาย คล้ายสุบรรณ พลตรีศักดา พลอยไป ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ ข้าราชการในพระองค์

Home / ข่าวการเมือง / โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ ข้าราชการในพระองค์

ประเด็นน่าสนใจ

  • โปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายสมชาย คล้ายสุบรรณ และ พลตรีศักดา พลอยไป
  • เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ให้มีผลตั้งแต่ 2 มิุนายน 2562

วันที่ 5 มิ.ย.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน และลูกจ้างท้ายที่นั่ง เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เพราะเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีใจความว่า

ประกาศ เรื่องโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนและลูกจ้างท้ายที่นั่ง

เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เพราะเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามคำสั่งสำนักพระราชวัง ที่ 95/2562 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 และคำสั่งสำนักพระราชวัง ที่ 96/2562 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายสมชาย คล้ายสุบรรณ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 5 สังกัดฝ่ายตำรวจวังพระที่นั่งอัมพรสถาน เวร 1 แผนกตำรวจวังพระที่นั่ง อัมพรสถาน กองตำรวจวังประจำพระองค์และรับรอง

กรมมหาดเล็ก 904 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

2. พลตรีศักดา พลอยไป ลูกจ้างท้ายที่นั่ง ปฏิบัติหน้าที่พ่อบ้านประจำพระตำหนักพัชราภิรมย์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 เหรียญราชการชายแดน เหรียญจักรมาลา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 5

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562