กรรมการสรรหา ส.ว. ศรีสุวรรณ จรรยา ส.ว.

ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช. สอบกรรมการสรรหา ส.ว. มีผลประโยชน์ทับซ้อน

Home / ข่าวการเมือง / ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช. สอบกรรมการสรรหา ส.ว. มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช. สอบกรรมการสรรหา ส.ว. มีผลประโยชน์ทับซ้อนและขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรง

วันนี้ (14 มิ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางไปยื่นคำร้องให้ ป.ป.ช. สอบ 9 กรรมการสรรหา ส.ว. และ 2 เจ้าหน้าที่รัฐสำนักงาน้ลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โดย นายศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ได้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหา สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ตามบทเฉพาะกาล ม.269(1) ซึ่ง คสช.จะต้องแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมือง จํานวนไม่น้อยกว่า 9 คนแต่ไม่เกิน 12 คน มีหน้าที่ดําเนินการสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ความดังทราบแล้วนั้น

แต่ปรากฏว่ารายชื่อกรรมการสรรหา ส.ว.ที่เปิดเผยออกมานั้น ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่ามีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างไร อีกทั้งกรรมการเหล่านั้นจำนวนถึง 5 คนที่มีชื่อได้รับการเสนอให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา และนอกจากนั้นยังมีเครือญาติของคณะกรรมการอีกหลายคนก็ได้รับการเสนอชื่อด้วย

การกระทำและการใช้อำนาจของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าวอาจเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อน และเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ตาม พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ประกอบกับอาจฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมของ พ.ศ. 2561 ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.219 บัญญัติ

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะเดินทางไปยื่นคำร้องเพื่อไต่สวน สอบสวน เอาผิดคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด รวมทั้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ รักษาการ ผอ.กองอารักษ์ฯ ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ที่ไม่ยอมนำหนังสือคำสั่ง คสช.ที่ 1/2562 มาประกาศในราชกิจจาฯ ให้ประชาชนทราบตามกฎหมาย เพื่อนำไปสู่การลงโทษที่เหมาะสมต่อไป