สมาพันธ์เศรษฐกิจ บุกยื่นหนังสือเสื้อแดง

Home / ข่าวการเมือง / สมาพันธ์เศรษฐกิจ บุกยื่นหนังสือเสื้อแดง

เรียกร้องเจรจารัฐบาล พร้อมเป็นตัวกลางประสาน

16.21 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่แยกราชประสงค์ สมาพันธ์สภาที่ปรึกษาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เดินทางมายื่นหนังสือ เพื่อหาทางออกประเทศไทยจากวิกฤติ ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นสมาชิกตลอดจนองค์การเศรษฐกิจ และ สังคม มีแนวทางต่อกลุ่มนปช.ว่า การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือ การใช้วิธีการทางการเมือง ซึ่งต้องกระทำโดยสันติวิธีและหลีกเลี่ยงความรุนแรง โดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลและกลุ่มนปช.ร่วมเจรจาหาข้อยุติ

อย่างไรก็ตาม สภาที่ปรึกษาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมเป็นตัวกลางในการเจรจา และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ อนึ่ง ได้มี นพ. เหวง โตจิราการ เป็นตัวแทนมารับหนังสือและมีการพูดคุยกับสมาพันธ์ฯ