ประชุมสภาฯ ฝ่ายค้าน ส.ว.

ฝ่ายค้านเดินเกมยื่นญัตติตั้ง กมธ.สอบสรรหา ส.ว.

Home / ข่าวการเมือง / ฝ่ายค้านเดินเกมยื่นญัตติตั้ง กมธ.สอบสรรหา ส.ว.

ประเด็นน่าสนใจ

  • 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน เตรียมยื่นญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบกระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.
  • ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ หารือที่ประชุมสภาฯ กรณี พลเอกประยุทธ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกฯ แล้ว จึงต้องพ้นจากตแหน่งในรัฐบาลชุดเดิม และ คสช.
  • นายชวน หลีกภัย แจง ครม.ที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก่อนสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมี ครม.ชุดใหม่

พรรคฝ่ายค้าน เดินเกมยื่นญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญสอบสวนการได้มา ซึ่ง ส.ว.ส่อขัดรัฐธรรมนูญ 

ตัวแทน 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม และนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ร่วมแถลงเตรียมยื่นญัตติ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบกระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.

เพื่อสอบสวนการได้มาซึ่ง ส.ว.ใน 4 ประเด็นหลัก คือ เรื่องคณะกรรมการสรรหา, กระบวนการสรรหา, ความขัดกันแห่งผลประโยชน์เรื่องเครือญาติและพวกพ้อง ตลอดจนการใช้งบประมาณถึง 1,300 ล้านบาท

ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้ มีวาระรับทราบพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี รวมถึงนายสุทัศน์ เงินหมื่น ปฏิญาณตนในที่ประชุม เพื่อทำหน้าที่ ส.ส. แทนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ลาออก นอกจากนี้ประชุมได้มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯ ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอให้ขยายเวลาอีก 20 วัน

จากนั้น ร้อยโทวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ได้ขอหารือเรื่องการที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ย่อมทำให้ พลเอกประยุทธ์ พ้นจากตำแหน่งนายกฯ ในรัฐบาลชุดเดิม และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องพ้นหน้าที่ไปด้วย

แต่นายชวน ชี้แจงว่า ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญ ครม.ที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก่อนสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมี ครม.ชุดใหม่ จากนั้น เวลา 11.00 น. เป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา จำนวน 28 คน