ป.ป.ช. พรรคเสรีรวมไทย ยืมนาฬิกา

ป.ป.ช. ชี้ นาฬิกายืมเพื่อนไม่จำเป็นต้องแสดงทรัพย์สิน

Home / ข่าวการเมือง / ป.ป.ช. ชี้ นาฬิกายืมเพื่อนไม่จำเป็นต้องแสดงทรัพย์สิน

ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ถามยืมนาฬิกาเพื่อนต้องแสดงทรัพย์สินหรือไม่ ด้าน ปปช. ชี้ ไม่จำเป็นต้องแสดง

20 มิ.ย.2562 สำนักงานใหญ่ทีโอที นายวิรัตน์ วรสศิริน ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ลุกขึ้นถามวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. กรณียืมนาฬิกาเพื่อนมา จะต้องแสดงทรัพย์สินต่อปปช. หรือไม่ ได้รับคำตอบว่า ไม่จำเป็นต้องแสดงก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ในงานสัมมนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 500 คน

นายวิรัตน์ วรศสิริน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีรวมไทย รุกขึ้นถามวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ช่วงหนึ่งว่า หากเป็นคนที่มีเพื่อนมากและมีโอกาสยืมของหรือยืมนาฬิกาเพื่อนมา จะต้องแจ้งทรัพย์สินต่อปปช. หรือไม่

วิทยากรจาก ป.ป.ช. กล่าวว่า ก็อาจจะเป็นในส่วนของทรัพย์สินมีมูลค่า ถ้าเป็นมุมมองของผม อย่างที่แจ้งไปว่า ทรัพย์สินที่ต้องแจ้งมีอะไรบ้าง หมายรวมถึงทรัพย์สินที่ให้บุคคลอื่นครอบครอง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ในทางกลับกัน ถ้าท่านครอบครองทรัพย์สินแทนบุคคลอื่น เพื่อความบริสุทธิ์ใจ ท่านอาจแสดงเป็นข้อเท็จจริง เมื่อมาถึงช่วงนี้ คุณวิรัตน์ ย้อนถามว่า “อาจ” หรือว่า “ต้อง” เพราะความหมายต่างกัน

เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่า “อย่างที่ผมเรียนว่า ทรัพย์สินก็คือทรัพย์สินของท่าน คู่สมรส และบุตร ในเมื่อทรัพย์สินไม่ใข่ของท่าน ตามหลักเกณฑ์ ตามกฎใหม่ ท่านไม่จำเป็นต้องแสดงก็ได้” หลังจากนั้น คุณวิรัตน์ ได้กล่าวขอบคุณวิทยากรพร้อมกับทิ้งท้ายว่า “ไม่ต้องแสดงนะครับ จะได้เป็นมาตราฐานของทุกคน”