ประชุมสภา

‘ชวน’ นัดประชุมสภาด่วนหลังฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถาม รมต. 3 กระทรวง

Home / ข่าวการเมือง / ‘ชวน’ นัดประชุมสภาด่วนหลังฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถาม รมต. 3 กระทรวง

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร สั่งนัดประชุมสภาฯ 26-27 มิถุนายนนี้ พิจารณากระทู้ถามรัฐบาล 3 กระทู้ถาม
  • กระทู้ถามประกอบด้วย การก่อสร้างถนนสาย 226 จากสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจร , มาตรการในการแก้ไขปัญหาข้าราชการครู และการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 26 – 27 มิถุนายนนี้ ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีระเบียบวาระพิจารณากระทู้ถามทั่วไปเป็นครั้งแรกของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 จำนวน 3 กระทู้ ซึ่งนายมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามทั้งหมด

  • กระทู้ถามที่ 1 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่อง การก่อสร้างถนนสาย 226 จากสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจร
  • กระทู้ถามที่ 2 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาข้าราชการครู
  • กระทู้ถามที่ 3 ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาญัตติด่วนอีก 2 ญัตติ คือ เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เสนอโดย นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และนายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย และญัญติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษากรณีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เสนอโดย นายระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ รวมทั้งยังมีญัตติที่เสนอใหม่อีก 1 ญัตติ คือ เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก เสนอโดย นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย