ครม. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

‘ประยุทธ์’ ขอให้มั่นใจ รายชื่อ ครม. กำลังตรวจสอบ

Home / ข่าวการเมือง / ‘ประยุทธ์’ ขอให้มั่นใจ รายชื่อ ครม. กำลังตรวจสอบ

วันนี้ (25 มิถุนายน 2562) เมื่อเวลา 08.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมายัง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเข้าเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. โดยก่อนเข้าร่วมการประชุม นายกรัฐมนตรีได้ตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าว ถึงความคืบหน้าในการแต่งตั้ง ครม. ว่า “โอ้ย… เธอจ๋า กำลังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง”

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมการแสดงของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ และคณะผู้บริหารได้จัดการแสดงดนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2562 โดยมีนักร้องจากกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมกันขับร้องเพลง คิดมาก ของปาล์มมี่ ออกมาทั้ง 10 ภาษา

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับเยาวชนที่มาร่วมงาน ว่า นักเรียนจากกองทุนนี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ นโยบาย ที่รัฐบาลได้ดำเนินงานในเรื่องการศึกษา ซึ่งขณะนี้มีเด็กที่ไม่ได้โอกาสเป็นจำนวนมาก เป็นสิ่งที่รัฐบาลยังเร่งดำเนินการอยู่ และยังขอให้หาตัวเองให้เจอ ตั้งใจเรียน จะทำให้ชีวิตดีขึ้น ซึ่งรัฐบาลมีอีกหลายทุนการศึกษา ที่ได้พยายามหาช่องทางให้ทุกคนเข้าถึงให้ได้ ที่สำคัญ เราต้องลิขิตชีวิตตัวเอง ส่วนฟ้าลิขิตเป็นเรื่องของฟ้า และขอให้ทุกคนศึกษาพุทธศาสนา พรหมวิหาร 4 ที่ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งคนไทยต้องมีคำนี้อยู่ในการดำเนินชีวิต

อีกทั้ง นายกรัฐมนตรี ยังได้ฝากครูให้ดูแลเด็กที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดโอกาส ส่วนครู ก็ขอให้กระทรวงศึกษาธิการช่วยกันดูแลคุณภาพชีวิตครูด้วย เพราะคนเป็นครู นอกจากจะต้องดูแลนักเรียน ก็ต้องดูแลชีวิตครอบครัวตัวเอง ถือว่าเหนื่อยกว่าคนอื่น ดังนั้นใครมีกำลังต้องช่วยกันดูแล

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินเข้าไปยังตึกบัญชาการ 1 เพื่อเข้าประชุม ครม. โดยวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันนี้ กระทรวงแรงงาน เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ และ เสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รวม 3 ฉบับ

และกระทรวงยุติธรรม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ เสนอให้พิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561