นพ.เหวง ร้องแพทย์เผยข้อเท็จจริง กรณีผู้ชุมนุมติดเชื้อหวัด 2009

Home / ข่าวการเมือง / นพ.เหวง ร้องแพทย์เผยข้อเท็จจริง กรณีผู้ชุมนุมติดเชื้อหวัด 2009

นพ.เหวง ร้องแพทย์ เผยข้อเท็จจริง กรณีผู้ชุมนุมติดเชื้อหวัด 2009

หลังจากที่โรงพยาบาลกลางเปิดเผยว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงที่ร่วมชุมนุมติดหวัด 2009 จำนวน 6 คนนั้นน.พ.เหวง โตจิราการ แกนนำนปช.ก็กล่าวว่าอยากให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อทางแกนนำจะได้หาทางป้องกันถ้าเป็นเรื่องจริง และแสดงหลักฐานด้วย แต่ตนคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมนุมเป็นอุปสรรคต่อการระบาดของโรคหวัด 2009 พื้นที่โล่งโปร่ง มีแสงแดดผ่านทั่วถึง และอยู่ในจุดที่ร้อนอบอ้าว? แต่อย่างไรก็ตามหากโรงพยาบาลกลางยังยืนยันว่ามีการระบาดของโรค ทางเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยของผู้ชุมนุมจะเพิ่มความเข้มงวดในการดูแล และจะให้ผู้ชุมนุมสวมหน้ากากอนามัย

นพ.เหวงยังกล่าวว่า เชื่อว่ารัฐคงไม่กล้าสลายการชุมนุม เนื่องจากผู้ชุมนุมยังคงมีจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทได้มีการสั่งให้การ์ดแดงเพิ่มความดูแลโดยรอบพื้นที่การชุมนุม หากมีการสลายการชุมนุมจริงก็ได้กล่าวประกาศให้ผู้ชุมนุมวิ่งหลบเข้าไปในอาคารใหญ่ทั้ง อาคารและห้างสรรพสินค้า โดยอ้างว่าตกใจ