ข่าวสดวันนี้ คณะรัฐมนตรี รัฐบาลประยุทธ์2

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ 2 แล้ว

Home / ข่าวการเมือง / โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ 2 แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • ในหลวงโปรดเกล้าฯ รัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 2/1 แล้ว
 • บิ๊กตู่ นั่งนายกฯ ควบรัฐมนตรีกลาโหม
 • หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล คุมกระทรวงแรงงาน, ร.อ.ธรรมนัส นั่ง รมช.เกษตรฯ

วันนี้ (10 ก.ค. 2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาแล้ว ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว นั้น

บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี

 • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 • พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
 • นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
 • นายจุรินทร์ ลักษณวิศษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
 • นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย

 • พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงกลาโหม

 • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

กระทรวงสาธารณสุข

 • นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงพาณิชย์

 • นายจุรินทร์ ลักษณวิศษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงคมนาคม

 • นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

กระทรวงศึกษาธิการ

 • นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • คุณหญิงกัลยาโสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • น.ส.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการคลัง

 • นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กระทรวงต่างประเทศ

 • นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์

 • นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยฯ

 • นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพลังงาน

 • นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

กระทรวงยุติธรรม

 • นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

 • หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

 • นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กระทวงอุตสาหกรรม

 • นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทวงอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 • นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี