ผลงานรัฐบาล ผลงานรัฐบาลประยุทธ์ ผลงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์

โพลชี้ 5 ปี รัฐบาล “ลุงตู่” คนไทยทุกข์สุด

Home / ข่าวการเมือง / โพลชี้ 5 ปี รัฐบาล “ลุงตู่” คนไทยทุกข์สุด

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “สุข ทุกข์ คนไทย” ระหว่าง 15 – 20 ก.ค. พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า เมื่อถามถึง ผลงานรัฐบาล “ลุงตู่” ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้คนไทย สุข หรือ ทุกข์ แค่ไหน เมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเอง พบว่า

จำนวนมากหรือร้อยละ 40.7 ทุกข์มากสุด, ร้อยละ 19.1 ทุกข์, ร้อยละ 32.1 กลางๆ มีเพียงร้อยละ 6.1 มีความสุข และเพียงร้อยละ 2.0 เท่านั้น ที่สุขมากสุดเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตนเอง

เมื่อจำแนกตาม พรรคการเมืองที่นิยมชอบฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.0 ของผู้นิยมพรรคฝ่ายค้าน ทุกข์มากสุด มากกว่าร้อยละ 31.8 ของผู้นิยมพรรคฝ่ายรัฐบาลที่เป็นทุกข์มากสุด เมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเอง

ส่วนเมื่อถามถึง สุข หรือ ทุกข์ เมื่อเห็นนักการเมืองเดินสายวิจารณ์การเมืองไทยให้โลกฟัง พบว่า จำนวนมากหรือร้อยละ 42.2 ทุกข์ ถึงทุกข์มากสุด ในขณะที่ร้อยละ 51.3 กลางๆ และเพียงร้อยละ 6.5 สุข ถึงสุขมากสุด เมื่อเห็นนักการเมืองเดินสายวิจารณ์การเมืองไทยให้โลกฟัง

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.9 จะให้โอกาสรัฐบาลชุดใหม่ทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาเดือดร้อนเงินในกระเป๋าของประชาชนได้ ในขณะที่ร้อยละ 21.9 ให้โอกาส 1 – 2 ปี และร้อยละ 10.2 ให้โอกาสน้อยกว่า 1 ปี