นายก ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

แนวทางการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากรัฐบาล

Home / ข่าวการเมือง / แนวทางการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากรัฐบาล

ประเด็นน่าสนใจ

  • รัฐบาลช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านได้รับความเสียหาย จ่ายครอบครัวไม่เกิน 3,000 บาท
  • ครอบครัวที่มีคนเสียชีวิต จ่ายให้รายละไม่เกิน 25,000 บาท

ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกฯ ได้รายงานความคืบหน้า หลังพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่า

นายกฯประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย และการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ และน้ำท่วม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่ จังหวัดพิษณุโลก

โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกรายงานว่า มีพื้นที่ประสบภัยและได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 36 ตำบล 251 หมู่บ้าน 30,072 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 คน ถนนเสียหาย 81 เส้น พืชเสียหาย 119,156 ไร่ ปศุสัตว์และประมงเสียหายจำนวนมาก

แนวทางการช่วยเหลือ รัฐบาลจะจัดหาสิ่งของในการอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ดำรงชีพเบื้องต้นให้ก่อน

กรณีที่บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง จ่ายจริงครอบครัวไม่เกิน 3,000 บาท พร้อมทั้งจ่ายค่าซ่อมแซม และวัสดุก่อสร้าง ให้กับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย จริงหลังละไม่เกิน 33,000 บาท

นอกจากนี้ยังจะจ่ายค่าซ่อมแซม ยุ้งข้าว และคอกสัตว์ โดยจ่ายจริงครอบครัวไม่เกิน 5,000 บาท หากผู้ประสบภัย ที่เช่าบ้านของคนอื่นอยู่ หากได้รับความเสียหายทั้งหลัง หรือเสียหายบางส่วนจนอยู่ไม่ได้ จะจ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 17,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน

ส่วนครอบครัวที่มีคนเสียชีวิต จะจ่ายให้รายละไม่เกิน 25,000 บาท หรือหากเป็นหัวหน้าครอบครัว จะพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ ครอบครัวอีกไม่เกิน 25,000 บาท ไม่เพียงเท่านั้นจะทำการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับความเสียหาย

กรณีพืชที่ปลูกตายหรือเสียหาย ให้ช่วยเหลือรายละไม่เกิน 30 เช่น ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ 1,148 บาท ต่อไร่ พืชสวนอื่น ๆ ไร่ละ 11,690 บาท ส่วนกรณีที่พื้นที่เพราะปลูกถูก หินดิน ทราย ไม้ทับ จนไม่สามารถเพาะปลูกได้ จะจ่ายค่าจ้างเหมาขุดลอก ขนย้าย เพื่อให้เพาะปลูกได้ ช่วยพื้นที่ไม่เกิน 5 ไร่ ราคาไม่เกินไร่ละ 7,000 บาท

ด้านประมง เช่น กุ้งก้ามกราม ปูทะเล หอยทะเล ไร่ละ 10,920 บาท ไม่เกิน 5 ไร่ สัตว์ที่เลี้ยงบ่อดินไร่ละ 4,225 บาท ไม่เกิน 5 ไร่ สัตว์น้ำที่เลี้ยงกระชัง บ่อซีเมนต์ ตารางเมตรละ 315 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร

ส่วนโค กระบือ รายละไม่เกิน 2 ตัว ตัวละ 20,000 บาท สุกรรายละไม่เกิน 10 ตัว ตัวละ 3,000 บาท แพะ แกะ รายละไม่เกิน 10 ตัว ตัวละ 2,000 บาท ไก่พื้นเมือง รายละไม่เกิน 300 ตัว ตัวละ 50 บาท และไก่ไข่ ไก่ เนื้อ เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ รายละไม่เกิน 1,000 ตัว ตัวละ 50 บาท

นายกฯยังห่วงใยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม และฝากขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการเดินทาง ดูแลลูกหลานไม่ให้เล่นน้ำ ให้ระมัดระวังในการออกหาปลา ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อน พร้อมกันนี้ท่านนายก ยังได้รับทราบ การรายงานผู้เสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่สาเหตุหลักมาจากการจมน้ำ น้ำพัดพาขณะขนย้ายสิ่งของ พลัดตกน้ำขณะออกไปหาปลา และเกิดไฟฟ้าซ็อต ท่านขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาให้ความช่วยเหลือต่อไป